Logo - Üniversiteni Tanıt Logo - Üniversiteni Tanıt

Üniversiteni Tanıt, öğrencilere kaliteli içerikler sunarak faydalı bilgiler sağlar.

Üniversiteni Tanıt Youtube Kanalına Abone Ol

Öğrenciler için faydalı içeriklerimizden haberdar olmak için abone ol

Kanala Git

©2023 Üniversiteni Tanıt

E-Mail Gönder
Ekonometri Bölümü Nedir? Ekonometri İş Olanakları Nelerdir?

Ekonometri Bölümü Nedir? Ekonometri İş Olanakları Nelerdir?

Ekonometri bölümü nedir, Ekonometri iş olanakları nelerdir, Ekonometri mezunları ne iş yapar sorularını cevapladık.

Üniversite Bölümleri 4439 Güncelleme: 2 ay önce 2 yıl önce

Ekonometri bölümü hakkındaki tüm merak ettiklerinizi bu yazıda bulacaksınız. Ekonometri okumayı düşünenler ve okuyanlar için bu yazı tam bir rehber niteliğinde olacak.

Ekonometri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar, Ekonometri bölümü olan en iyi üniversiteler nelerdir gibi soruları cevapladık.

Ekonometri Bölümü Nedir?

Ekonometri, istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanarak ekonomik verileri analiz etmeyi ve ekonomik modeller oluşturmayı amaçlayan bir disiplindir.

Ekonometri bölümü, ekonomi, matematik ve istatistik alanlarının bir bileşimini kullanarak, ekonomik olayları tahmin etmek, analiz etmek ve açıklamak için nicel yöntemler geliştirir. Ekonometri bölümünde öğrenciler, mikroekonomi, makroekonomi, istatistik, olasılık teorisi, matematiksel analiz, lineer cebir, ekonometrik yöntemler, veri analizi, panel veri analizi, zaman serisi analizi gibi konular hakkında eğitim alırlar.

Ekonometri Mezunu Ne İş Yapar?

Ekonometri mezunları, ekonomik teorileri, matematiksel modelleri ve istatistiksel teknikleri kullanarak ekonomik verileri analiz etme konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Bu alandaki eğitim, mezunlara ekonomik olayları ve politikaların sonuçlarını nicel olarak değerlendirme becerisi kazandırır. İşte Ekonometri mezunlarının yapabileceği işler:

 • Ekonomik Araştırmacı: Hükümet kurumları, düşünce kuruluşları ve araştırma enstitülerinde, ekonomik politikaların etkilerini analiz eder ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
 • Veri Analisti: Şirketlerde ve finans kuruluşlarında, büyük veri setlerini analiz ederek iş stratejileri ve karar alma süreçleri için önemli bilgiler sunar.
 • Finansal Analist: Bankalar, yatırım şirketleri ve sigorta şirketlerinde, finansal piyasaları ve yatırım fırsatlarını değerlendirir, risk analizleri yapar.
 • Risk Yöneticisi: Finansal riskleri değerlendirir ve yönetir, risk azaltma stratejileri geliştirir.
 • Piyasa Araştırmacısı: Tüketici davranışları ve piyasa trendlerini analiz eder, ürün ve hizmetlerin pazar konumlandırılması için önerilerde bulunur.
 • İstatistiksel Analiz Uzmanı: Kamu ve özel sektörde, veri setlerini istatistiksel metodlarla analiz eder, bulguları raporlar.
 • Politika Analisti: Kamu politikalarının tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesinde önemli rol oynar, politika önerileri geliştirir.
 • Akademik Kariyer: Üniversitelerde öğretim üyesi olarak ekonometri, istatistik ve ekonomi dersleri verir, akademik araştırmalar yapar.
 • Kurumsal Finans Analisti: Şirketlerin finansal planlama, bütçeleme ve yatırım kararları konularında analizler yapar.
 • Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Analisti: Dijital pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçer ve sosyal medya trendlerini analiz eder.

Ekonometri mezunları, sayısal verilerle çalışma konusunda yetkin oldukları için finans, bankacılık, kamu yönetimi, araştırma ve danışmanlık gibi birçok farklı sektörde değerli uzmanlar olarak kabul edilirler. Nicel veri analizi, ekonometri mezunlarının ekonomik olayları anlama ve tahmin etme konusundaki yetenekleri, günümüz veri odaklı dünyasında büyük önem taşır.

Ekonometri Bölümü Olan Üniversiteler? (TOP 10)

YÖK Atlas üzerinden alınan verilere göre Ekonometri bölümündeki en iyi 10 üniversite aşağıdaki gibidir. Aynı zamanda tablonun altında bulunan Ekonometri taban puanları ve başarı sıralamalarını da inceleyebilirsiniz.

Üniversiteni Tanıt, üniversite derecelendirme kuruluşları, YÖK ve ÖSYM tarafından halka açık bir şekilde yayınlanan verileri öğrenciler için derlemektedir. En iyi üniversiteler ve istatistiklerini incelemek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Üniversite Bölüm
Marmara Üniversitesi Ekonometri
İstanbul Üniversitesi Ekonometri
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ekonometri
Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri
Akdeniz Üniversitesi Ekonometri
Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri (KKTC Uyruklu)
Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri (İÖ)
Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri
Çukurova Üniversitesi Ekonometri (İngilizce)
Sakarya Üniversitesi Ekonometri

İnceleyin: Ekonometri Taban Puanları

Ekonometri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ekonometri Bölümü, ekonomik teorilerin ve verilerin analizi için matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kullanımına odaklanan bir disiplindir. Bu program, öğrencilere ekonomik modellerin oluşturulması, tahmin edilmesi ve test edilmesi konularında derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırır.

 • Ekonometriye Giriş: Ekonometrik teorinin temel kavramları, lineer regresyon modelleri ve en küçük kareler yöntemi gibi temel ekonometrik yöntemler üzerine bir giriş.

 • Matematiksel Ekonomi: Ekonomik teorilerin ve modellerin matematiksel formüle edilmesi ve çözümü üzerine odaklanan ders.

 • Zaman Serileri Analizi: Zaman içindeki ekonomik verilerin analizi için kullanılan istatistiksel yöntemler ve modeller.

 • Panel Veri Analizi: Bireyler, haneler, firmalar veya ülkeler gibi çapraz kesit birimlerinden elde edilen veri setleri üzerinde yapılan ekonometrik analizler.

 • Mikroekonometri: Bireylerin veya firmaların davranışlarını analiz etmek için kullanılan ekonometrik modeller ve uygulamalar.

 • Makroekonometri: Ulusal veya küresel ekonomi gibi geniş ekonomik sistemlerin analizi için kullanılan ekonometrik teknikler ve modeller.

 • Finansal Ekonometri: Finansal piyasaların ve araçların analizi için özel olarak geliştirilmiş ekonometrik yöntemler ve modeller.

 • Uygulamalı Ekonometri: Gerçek dünya ekonomik verileri üzerinde ekonometrik modellerin uygulanması, model seçimi ve değerlendirilmesi.

 • İleri Ekonometri: Non-lineer modeller, simultane denklem modelleri ve sınırlı bağımlı değişkenli modeller gibi daha gelişmiş ekonometrik yöntemler.

 • Ekonometrik Yazılım Uygulamaları: Ekonometrik analizler için kullanılan yazılım paketleri (örneğin, R, Stata, EViews) üzerinde pratik eğitim.

Ekonometri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Ekonometri bölümü EA ile öğrenci alan meslekler arasında olmakla beraber öğrenim süresi 4 yıldır. Bu bölümü tamamlamak için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre 240 AKTS'yi doldurmaları gerekmektedir. Üniversite veya bölüm tercihi yaparken en iyi eşit ağırlık bölümleri listesi yapmayı da unutmayın.

Ekonometri Bölümü Hakkındaki Sık Sorulan Sorular

Ekonometri bölümü hakkındaki sık sorulan sorular aşağıdaki gibidir:

Ekonometri Bölümünün Önü Açık mı?

Evet, Ekonometri Bölümü'nün önü açıktır. Mezunlar, finans, ekonomi analizi, veri bilimi, kamu ve özel sektör araştırmaları gibi çeşitli alanlarda kariyer fırsatlarına sahiptirler. Bu disiplin, güçlü analitik beceriler ve veri analizi konusunda derin bir anlayış kazandırdığı için mezunlarına geniş bir iş yelpazesi sunar.

Ekonometri Bölümünün Yurtdışı İş İmkanları Nelerdir?

Ekonometri bölümü mezunları, analitik becerileri ve veri analizindeki uzmanlıkları sayesinde yurtdışında çeşitli sektörlerde iş bulabilirler. İşte Ekonometri mezunlarının değerlendirebileceği yurtdışı iş imkanları:

 1. Finans Sektörü: Yatırım bankaları, sigorta şirketleri, hedge fonlar ve borsalar ekonometri mezunlarını risk değerlendirme, varlık yönetimi ve finansal modelleme pozisyonları için işe alabilir.

 2. Araştırma Kurumları ve Düşünce Kuruluşları: Ekonomik ve sosyal politikalar üzerine çalışan uluslararası araştırma kurumları ve düşünce kuruluşları, politika analizi ve ekonometrik modelleme konularında uzmanlara ihtiyaç duyar.

 3. Uluslararası Kuruluşlar: Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşlar ekonomik analiz ve kalkınma projeleri için ekonometri uzmanlarını istihdam eder.

 4. Üniversiteler ve Akademik Kurumlar: Ekonometri mezunları, akademik araştırma yapmak ve ekonomi veya istatistik bölümlerinde ders vermek için yurtdışındaki üniversitelere başvurabilirler.

 5. Veri Analizi ve İstatistik Firmaları: Büyük veri analizi, istatistiksel danışmanlık ve pazar araştırması yapan uluslararası firmalar, veri analizi projelerinde çalışacak ekonometri mezunlarına ihtiyaç duyar.

 6. Teknoloji Şirketleri: Büyük teknoloji firmaları ve start-up'lar, ürün geliştirme, müşteri davranış analizi ve veri madenciliği için ekonometri uzmanlarına yer verir.

 7. Hükümet ve Kamu Sektörü: Yabancı hükümetlerin ekonomi, finans ve planlama bakanlıkları, ekonomik planlama ve politika analizi için ekonometristleri işe alabilir.

 8. Sağlık Ekonomisi ve Epidemiyoloji: Uluslararası sağlık kuruluşları, sağlık hizmetleri analizi ve hastalık yayılım modelleri üzerine çalışmalarda ekonometri uzmanlarına başvurur.

 9. Pazar Araştırma Şirketleri: Tüketici davranışları, pazar trendleri ve rekabet analizi konularında çalışan şirketler, pazar araştırmalarında ekonometrik yöntemler kullanır.

 10. Enerji Sektörü: Petrol, gaz ve yenilenebilir enerji şirketleri, enerji piyasaları analizi ve fiyat modellemesi için ekonometri mezunlarını tercih edebilir.

Ekonometri Neyin Alt Dalı?

Ekonometri, kelime olarak "ekonomik ölçüm" anlamına gelir ve elde edilen verilerin ilişkilerini analiz eden bir bilim dalıdır. Bu alan, iktisadi istatistik, matematiksel ekonomi ve kurumsal ekonomi gibi disiplinlerden farklı olarak kendine özgü bir disiplindir.

İnceleyin: Ekonomi Bölümü Nedir? Ekonomi İş Olanakları Nelerdir?

A'dan Z'ye Üniversite Bölümleri Listesi

Sizler için tüm üniversite bölümleri ve meslek rehberi hazırladık. 2 yıllık ön lisans programlarını ve 4 yıllık bölümleri detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

İçeriğe Git
İçeriği Paylaş