Logo - Üniversiteni Tanıt Logo - Üniversiteni Tanıt

Üniversiteni Tanıt, öğrencilere kaliteli içerikler sunarak faydalı bilgiler sağlar.

Üniversiteni Tanıt Youtube Kanalına Abone Ol

Öğrenciler için faydalı içeriklerimizden haberdar olmak için abone ol

Kanala Git

©2023 Üniversiteni Tanıt

E-Mail Gönder
İstatistik Bölümü Nedir? İstatistik İş Olanakları Nelerdir?

İstatistik Bölümü Nedir? İstatistik İş Olanakları Nelerdir?

İstatistik bölümü nedir, İstatistik iş olanakları nelerdir, İstatistik mezunları ne iş yapar sorularını cevapladık.

Üniversite Bölümleri 5815 Güncelleme: 2 ay önce 2 yıl önce

İstatistik bölümü hakkındaki tüm merak ettiklerinizi bu yazıda bulacaksınız. İstatistik okumayı düşünenler ve okuyanlar için bu yazı tam bir rehber niteliğinde olacak.

İstatistik bölümü nedir, mezunları ne iş yapar, İstatistik bölümü olan en iyi üniversiteler nelerdir gibi soruları cevapladık.

İstatistik Bölümü Nedir?

İstatistik, verilerin toplanması, analizi, yorumlanması ve sunulması ile ilgilenen bir bilim dalıdır. İstatistik, sayısal ve matematiksel teknikler kullanarak verilerin analiz edilmesini ve sonuçların yorumlanmasını sağlar. İstatistik, bilim, endüstri, işletme, sağlık, eğitim, sosyal bilimler ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

İstatistik bölümü, öğrencilere temel istatistiksel kavramlar, olasılık teorisi, veri analizi teknikleri, hipotez testleri, regresyon analizi, zaman serisi analizi ve daha birçok istatistiksel konuyu öğretir. Öğrenciler ayrıca, istatistiksel yazılımları kullanmayı, veri toplama yöntemlerini öğrenmeyi ve istatistiksel sonuçları doğru bir şekilde yorumlamayı öğrenirler.

İstatistik Mezunu Ne İş Yapar?

İstatistik mezunları, veri toplama, analiz etme ve yorumlama konularında uzmanlaşmış bireylerdir. Bu alandan mezun olanlar, çeşitli sektörlerde büyük veri setlerini anlamlandırmak ve karar verme süreçlerini desteklemek için gerekli analitik becerilere sahiptirler. İşte İstatistik mezunlarının yapabileceği işler:

 • Veri Analisti: Şirketlerde, hükümet kurumlarında veya araştırma enstitülerinde çalışarak, karar verme süreçlerini destekleyecek şekilde veri analizi yapar.
 • Biyoistatistikçi: Tıp ve sağlık bilimleri alanında, klinik deneyler ve epidemiyolojik çalışmalar için veri analizi gerçekleştirir.
 • Aktüer: Sigorta şirketlerinde ve finansal planlama alanlarında, risk değerlendirmesi yapar ve poliçe fiyatlandırması için istatistiksel modeller geliştirir.
 • Pazar Araştırma Analisti: Tüketici davranışlarını ve piyasa trendlerini analiz eder, ürün ve hizmetlerin pazarlama stratejilerine yön verir.
 • Operasyon Araştırmacısı: Optimizasyon, karar verme ve risk yönetimi modelleri kullanarak, şirketlerin operasyonel verimliliğini artırmak için çalışır.
 • Ekonometrici: Ekonomik verileri analiz ederek ekonomik tahminlerde bulunur ve ekonomik politikaların etkilerini değerlendirir.
 • Kalite Kontrol Analisti: Üretim süreçlerinde kalite standartlarının korunması için istatistiksel yöntemler kullanır.
 • Eğitim ve Akademi: Üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışır, istatistik ve ilgili alanlarda eğitim verir ve araştırmalar yapar.
 • Çevresel İstatistikçi: Çevre ile ilgili verileri analiz ederek, çevresel politika ve yönetim kararları için temel oluşturur.
 • Finansal Analist: Finans sektöründe, yatırım analizi ve portföy yönetimi için istatistiksel yöntemler uygular.

İstatistik mezunları, analitik düşünme ve problem çözme becerileri ile geniş bir kariyer yelpazesine sahip olup, günümüzün veri odaklı dünyasında stratejik karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynarlar. Bu profesyoneller, veriyi anlamlandırarak ve tahminlerde bulunarak iş dünyasından sağlık sektörüne, hükümet politikalarından sosyal bilimlere kadar birçok alanda önemli katkılarda bulunurlar.

İstatistik Bölümü Olan Üniversiteler? (TOP 10)

YÖK Atlas üzerinden alınan verilere göre İstatistik bölümündeki en iyi 10 üniversite aşağıdaki gibidir. Aynı zamanda tablonun altında bulunan İstatistik taban puanları ve başarı sıralamalarını da inceleyebilirsiniz.

Üniversiteni Tanıt, üniversite derecelendirme kuruluşları, YÖK ve ÖSYM tarafından halka açık bir şekilde yayınlanan verileri öğrenciler için derlemektedir. En iyi üniversiteler ve istatistiklerini incelemek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Üniversite Bölüm
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik (İngilizce)
Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik
Marmara Üniversitesi İstatistik
Hacettepe Üniversitesi İstatistik
İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik (Burslu)
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik
Ankara Üniversitesi İstatistik
Ege Üniversitesi İstatistik
Gazi Üniversitesi İstatistik

İnceleyin: İstatistik Taban Puanları

İstatistik Bölümü Dersleri Nelerdir?

İstatistik Bölümü, veri analizi, olasılık teorileri, istatistiksel modelleme ve çıkarımsal istatistik gibi konulara odaklanan, matematiksel bilimlerin bir dalıdır. Program, öğrencilere geniş bir yelpazede veri setlerini analiz etme, sonuçları yorumlama ve karar verme süreçlerinde bilimsel yöntemler kullanma becerileri kazandırır.

İstatistik mezunları, finans, ekonomi, biyoloji, mühendislik, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri gibi çeşitli alanlarda kritik veri analizi ihtiyaçlarını karşılayabilecek uzmanlar olarak kabul edilir. İşte İstatistik Bölümü'nde yer alan bazı temel dersler ve bu derslerin kısa açıklamaları:

 • İstatistiğe Giriş: Temel istatistik kavramları, veri toplama yöntemleri, betimsel istatistikler ve temel olasılık teorisi.

 • Olasılık Teorisi: Rassal olaylar, olasılık dağılımları ve olasılık teorisinin temel prensipleri.

 • Çıkarımsal İstatistik: Örnekleme teorisi, tahmin yöntemleri, hipotez testleri ve çıkarımsal istatistikte kullanılan diğer temel yöntemler.

 • Regresyon Analizi: Basit ve çoklu regresyon modelleri, regresyon analizinin temelleri ve uygulamaları.

 • Zaman Serileri Analizi: Zaman serisi verilerinin analizi, trend ve mevsimsellik modelleri, zaman serileri için tahmin yöntemleri.

 • Deneysel Tasarım: Deneysel ve gözlemsel çalışmaların planlanması, analizi ve yorumlanması.

 • Multivaryant Analizi: Birden fazla değişkeni içeren istatistiksel analiz yöntemleri, faktör analizi, kümeleme analizi ve çok değişkenli regresyon.

 • İstatistiksel Yazılımlar: İstatistiksel analiz için kullanılan yazılımların (R, SAS, SPSS gibi) kullanımı ve uygulamaları.

 • Bayes İstatistiği: Bayes teoremi ve Bayesçi istatistiksel yöntemlerin temelleri ve uygulam

İstatistik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

İstatistik bölümü SAY ile öğrenci alan meslekler arasında olmakla beraber öğrenim süresi 4 yıldır. Bu bölümü tamamlamak için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre 240 AKTS'yi doldurmaları gerekmektedir. Üniversite veya bölüm tercihi yaparken en iyi sayısal bölümleri listesi yapmayı da unutmayın.

İstatistik Bölümü Hakkındaki Sık Sorulan Sorular

İstatistik bölümü hakkındaki sık sorulan sorular aşağıdaki gibidir:

İstatistik Bölümünün Önü Açık mı?

Evet, istatistik bölümünün önü açık bir bölümdür. Verinin her alanda kullanılmaya başlamasıyla birlikte, istatistikçilere olan talep de her geçen gün artmaktadır.

İstatistikçiler:

 • Veri analizi: Farklı sektörlerden gelen verileri toplar, analiz eder ve yorumlar.
 • Makine öğrenmesi: Makine öğrenmesi modelleri geliştirmek ve optimize etmek için istatistiksel yöntemler kullanır.
 • Yapay zeka: Yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesinde ve test edilmesinde rol oynar.
 • Finans: Risk yönetimi, yatırım analizi ve sigortacılık gibi alanlarda çalışır.
 • Sağlık: Klinik araştırmalar, epidemiyoloji ve halk sağlığı gibi alanlarda görev alır.
 • Bilim: Deney tasarımı, veri analizi ve modelleme gibi alanlarda çalışır.

İstatistik bölümünden mezun olanların iş bulma şansını artıracak bazı faktörler:

 • Yabancı dil becerilerini geliştirmek: Özellikle İngilizce bilmeniz şarttır.
 • Veri bilimi ve analiz araçlarını öğrenmek: R, Python ve SPSS gibi programları kullanabilmeniz önemlidir.
 • İletişim becerilerini geliştirmek: Analiz sonuçlarını ve bulgularını açık ve net bir şekilde sunabilmeniz önemlidir.
 • Problem çözme becerilerini geliştirmek: Karmaşık problemleri analiz edip çözüm üretebilmeniz önemlidir.

İnceleyin: İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Nedir? İş Olanakları Nelerdir?

İstatistik Bölümünün Yurtdışı İş İmkanları Nelerdir?

İstatistik bölümü mezunları için yurtdışında geniş bir iş imkanı yelpazesi bulunmaktadır. Analitik düşünme ve veri analizi becerileri, çeşitli sektörlerde değerli kılınır. İşte bazı örnekler:

 • Araştırma Kurumları: Akademik araştırmalar ve kamu politikası analizleri yaparlar.
 • Finans Sektörü: Risk değerlendirme, yatırım analizi ve portföy yönetimi pozisyonlarında çalışırlar.
 • Sağlık Sektörü: Biyoistatistikçi olarak klinik araştırmalar ve epidemiyoloji alanlarında görev alırlar.
 • Teknoloji Şirketleri: Veri bilimi, makine öğrenmesi ve yapay zeka projelerinde çalışırlar.
 • Hükümet ve Kamu Hizmetleri: Nüfus istatistikleri, ekonomik planlama ve çevresel analizler yaparlar.
 • Pazar Araştırma Şirketleri: Tüketici davranışları ve pazar trendleri üzerine analizler gerçekleştirirler.
 • Uluslararası Kuruluşlar: BM, Dünya Bankası gibi kuruluşlarda kalkınma projeleri ve politika analizleri için çalışırlar.

A'dan Z'ye Üniversite Bölümleri Listesi

Sizler için tüm üniversite bölümleri ve meslek rehberi hazırladık. 2 yıllık ön lisans programlarını ve 4 yıllık bölümleri detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

İçeriğe Git
İçeriği Paylaş