Logo - Üniversiteni Tanıt Logo - Üniversiteni Tanıt

Üniversiteni Tanıt, öğrencilere kaliteli içerikler sunarak faydalı bilgiler sağlar.

Üniversiteni Tanıt Youtube Kanalına Abone Ol

Öğrenciler için faydalı içeriklerimizden haberdar olmak için abone ol

Kanala Git

©2023 Üniversiteni Tanıt

E-Mail Gönder
Termik Santral Yanarsa Ne Olur?

Termik Santral Yanarsa Ne Olur?

Dünya olarak alternatif enerji kaynaklarına yöneliyoruz. Bu durum da bizi tehlikelerle karşılaştırabiliyor. Bugün termik santral yanarsa ne olur, inceleyelim.

Nedir 732 Güncelleme: 1 yıl önce 1 yıl önce

Termik santral nedir?

Termik santral, elektrik enerjisi üretmek için fosil yakıtların (kömür, doğal gaz, petrol) veya biyokütle gibi yanıcı malzemelerin kullanıldığı bir enerji üretim tesisi olarak bilinir. Bu tür santraller, güçlü buhar türbinleri aracılığıyla mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek elektrik gücü sağlar.

Termik Santral Nasıl Çalışır?

Termik santrallerin işleyişi, temel olarak şu adımlardan oluşur:

 • Yakıtın Yanması: Kömür, doğal gaz veya petrol gibi yakıtlar, özel fırınlar veya kazanlar aracılığıyla yakılır. Yanma sürecinde ortaya çıkan ısı, enerji üretimi için kullanılır.
 • Buhar Oluşumu: Yakıtın yanmasıyla açığa çıkan ısı, suyu ısıtarak buhar oluşumunu sağlar. Bu buhar, yüksek basınç ve sıcaklıkla türbinlere yönlendirilir.
 • Türbinlerin Dönüşü: Buharın yönlendirildiği türbinlerde, yüksek basınçlı buharın enerjisi mekanik enerjiye dönüşür. Türbinler döndükçe jeneratörler de çalışır ve elektrik enerjisi üretilir.
 • Elektrik Üretimi: Jeneratörler, türbinlerin mekanik enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Bu üretilen elektrik enerjisi, dağıtım ağları aracılığıyla evler, işletmeler ve endüstriyel tesisler gibi çeşitli kullanım alanlarına iletilir.

Termik santral yangınlarının nedenleri nelerdir?

Termik santral yangınları, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi sonucunda meydana gelebilir. İşte termik santral yangınlarının nedenleri ve önemli risk faktörleri:

 • Yakıt Depolama ve Taşıma: Termik santrallerde kullanılan yakıtların depolanması ve taşınması sırasında dikkatli olunması gerekmektedir. Yanıcı yakıtların sızıntıları veya patlamaları yangın riskini artırabilir.
 • Isıtma ve Kurutma İşlemleri: Termik santrallerde kullanılan yakıtların hazırlanması için ısıtma ve kurutma işlemleri yapılır. Bu işlemler sırasında ortaya çıkan yüksek sıcaklık ve ısı kaynakları, yanıcı maddelerin alev almasına neden olabilir.
 • Elektrik Tesisatı ve Ekipman Arızaları: Termik santrallerde geniş bir elektrik tesisatı ve çeşitli ekipmanlar bulunur. Arızalı veya aşırı ısınan elektrik kabloları, yetersiz elektrik bağlantıları ve diğer elektriksel hatalar yangın riskini artırabilir.
 • Duman Gazı Temizleme Sistemleri: Termik santrallerde duman gazı temizleme sistemleri kullanılır. Ancak, bu sistemlerin yeterli bakımı yapılmaz veya arızalıdır, duman gazı birikerek yangın riskini artırabilir.
 • Yangın Söndürme Sistemlerinin Yetersizliği: Termik santrallerde yangın söndürme sistemleri önemlidir. Ancak, yetersiz veya etkili çalışmayan yangın söndürme sistemleri durumunda yangınlar kontrol altına alınamaz ve yayılabilir.

Termik santral yangınlarının çevresel etkileri nelerdir?

Termik santral yangınları, çevreye çeşitli olumsuz etkileri olan ciddi olaylardır. Bu yangınların çevresel etkileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Hava Kirliliği

Termik santral yangınları atmosfere yoğun miktarda kirleticilerin salınmasına neden olur. Yanan yakıtların duman, duman gazları ve partikül madde olarak havaya yayılması, hava kalitesinin bozulmasına ve solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca, yanıcı maddelerin içerdikleri zararlı kimyasal bileşiklerin atmosfere salınması da çevresel etkileri artırır.

Su Kirliliği

Termik santral yangınlarının söndürülmesi için kullanılan su, çevredeki su kaynaklarına ve su ekosistemlerine karışabilir. Yanıcı maddelerin ve yangınla mücadelede kullanılan kimyasalların suya karışması, su kirliliğine ve su organizmalarının yaşamını tehdit eden etkilere yol açabilir. Bu durum, su kaynaklarının kullanımını ve su tabanlı ekosistemleri olumsuz etkileyebilir.

Toprak Kirliliği

Termik santral yangınları sırasında toprağa düşen yanıcı maddeler ve partikül madde, toprağın kirlenmesine neden olabilir. Yanıcı maddelerin toprağa sızması, toprak verimliliğinin azalmasına ve bitki örtüsünün zarar görmesine yol açabilir. Ayrıca, yangınla mücadelede kullanılan kimyasal maddelerin toprağa karışması da toprak kirliliğini artırır.

Ekosistem Zararları:

Termik santral yangınları, yangının çıktığı bölgedeki doğal ekosistemler üzerinde ciddi zararlara neden olabilir. Yangınlar bitki örtüsünün tahrip olmasına, habitat kaybına ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açabilir. Ekosistem dengesinin bozulması, doğal yaşam alanlarının yok olması ve türlerin göç etmek zorunda kalması gibi sonuçlar doğurabilir.

Atmosferik Depozisyon

Termik santral yangınlarının ardından atmosfere salınan zararlı kirleticiler, yağışlarla birlikte yeryüzüne düşerek atmosferik depozisyonu oluşturur. Bu, asit yağmurlarının oluşmasına ve su kaynakları, bitki örtüsü, toprak ve ekosistemlerin asidifikasyonuna neden olabilir. Atmosferik depozisyon, bitki ve hayvan yaşamı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.

Ekosistem Bozulması

Termik santral yangınları, doğal ekosistemlerde büyük hasarlara yol açar. Yangınlar bitki örtüsünün tahrip olmasına, ağaçların yanmasına ve bitki türlerinin kaybına neden olur. Bu da ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliği azaltır, habitat kaybına ve türlerin göç etmesine yol açar. Yangın sonrası ekosistemlerin iyileşmesi uzun yıllar sürebilir.

İklim Değişikliği

Termik santral yangınları, sera gazlarının atmosfere salınmasına ve iklim değişikliğine katkıda bulunur. Yanan yakıtların emisyonları, karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve nitrojen oksitler (NOx) gibi sera gazlarının artmasına neden olur. Bu da sera etkisini güçlendirerek küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine katkıda bulunur.

Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbondioksit ve sera gazı miktarının insan faaliyetleri ile birlikte çevreye verdiği zararın ölçüsüne karbon ayak izi denir.

İçeriğe Git

Termik santral yangınlarının ekonomik etkileri nelerdir?

Termik santral yangınları, santralin hasar görmesine ve üretim kapasitesinin azalmasına neden olabilir. Termik santral yangınlarından kaynaklanan çevresel kirlilik ve hasarın temizlenmesi ve onarımı ekonomik olarak maliyetli olabilir. Kirli su kaynaklarının temizlenmesi, tahrip olan bitki örtüsünün geri kazanılması, çevresel düzenlemelerin yerine getirilmesi gibi işlemler zaman alıcı ve maliyetli olabilir. Santralde çalışan işçilerin güvenliğini tehlikeye atar ve iş gücü kayıplarına neden olabilir.

Termik santral yangınlarının insan sağlığına etkisi nasıldır?

Termik santral yangın sonuçları arasında en önemli etkilerden biri hava kirliliğidir. Yangınlar sırasında atmosfere yayılan zararlı gazlar, partikül madde ve zehirli kimyasallar, solunum yolu hastalıklarına ve solunum sistemine zarar verme potansiyeline sahiptir.

Termik santral yangınları sonucunda söndürme çalışmaları sırasında kullanılan su, zehirli maddelerle kontamine olabilir ve su kaynaklarına sızabilir. Bu durum, içme suyu kaynaklarının kirlenmesine ve insanların sağlığına zararlı olabilecek su kaynaklarının kullanımına neden olabilir.

Termik santral yangınlarının yakınındaki yerleşim bölgeleri ve çevresi, yoğun duman, is, kül ve zararlı partiküllerle kirlenebilir. Bu durum, insanların açık havada olmaları durumunda solunum yolu rahatsızlıklarına maruz kalma riskini artırabilir.

İklim Değişikliği Nedir?

Ülkemizde ve tüm dünyada büyük bir sorun arz eden küresel iklim değişikliği sorunu maalesef her geçen gün büyümeye devam ediyor. Peki, iklim değişikliği nedir?

İçeriğe Git

Termik santral yangınlarının nasıl önlenebilir?

Termik santral yangınlarını önlemek için aşağıda belirtilen önlemler alınabilir:

Düzenli Bakım ve Kontroller

Termik santral ekipmanlarının düzenli bakım ve kontrollerinin yapılması önemlidir. Elektrik tesisatı, ısıtma sistemleri, borular ve diğer önemli bileşenlerin periyodik olarak incelenmesi ve gerekli onarımların yapılması, olası arızaların ve yangın riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Yangın Önleme Sistemleri

Termik santrallarda yangın önleme sistemleri kurulmalıdır. Bu sistemler arasında yangın algılama ve otomatik söndürme sistemleri, yangınla mücadele ekipmanları (yangın söndürücüler, yangın hortumları vb.) ve yangın alarm sistemleri yer alır. Bu sistemlerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımının yapılması büyük önem taşır.

Personel Eğitimi ve Farkındalık

Termik santral çalışanları, yangın riskleri konusunda eğitilmeli ve farkındalık kazanmalıdır. Yangın güvenliği prosedürleri, yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı, acil durum planları ve tahliye prosedürleri gibi konular hakkında düzenli eğitimler verilmelidir. Ayrıca, personelin yangın riskine karşı duyarlı olması ve potansiyel yangın tehlikelerine dikkat etmesi teşvik edilmelidir.

Yangın Riskinin İyileştirilmesi

Termik santralde yangın riskini azaltmak için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler arasında elektriksel aksaklıkların düzeltilmesi, sıcak yüzeylerin izolasyonu, yangın geçirmez malzemelerin kullanımı, yangınla mücadele ekipmanlarının uygun şekilde konumlandırılması ve yangın tespit sistemlerinin güncel tutulması yer alır. Ayrıca, termik santral çevresinde yangın riskini artıracak unsurların (aşırı otlar, kurumuş bitki örtüsü vb.) düzenli olarak temizlenmesi önemlidir.

Orman Yangınlarının Geleceğimize Etkileri Nasıl Olacak?

Son dönemlerde ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan orman yangınları ne yazık ki sıcak hava koşulları nedeni ile birlikte büyümeye devam ediyor.

İçeriğe Git

Termik santral yangınlarına karşı yangın söndürme sistemleri nelerdir?

Termik santral yangınlarına karşı kullanılan yangın söndürme sistemleri aşağıdaki gibi olabilir:

 • Köpük Söndürme Sistemi: Termik santral yangınlarında etkili olan köpük söndürme sistemleri kullanılabilir. Köpük, yangının üzerine püskürtülerek oksijenin kesilmesini sağlar ve alevlerin söndürülmesine yardımcı olur. Köpük söndürme sistemleri genellikle yangınla mücadele ekipmanlarından biridir ve acil durumda hızlı bir şekilde devreye girebilir.
 • Sulu Söndürme Sistemi: Sulu söndürme sistemleri, termik santral yangınlarına karşı etkili bir şekilde kullanılır. Bu sistemlerde su, yangının üzerine püskürtülerek ısıyı azaltır, alevleri söndürür ve yangının yayılmasını engeller. Sulu söndürme sistemleri, genellikle yangın tespit sistemleriyle entegre çalışır ve otomatik olarak devreye girer.
 • Gaz Söndürme Sistemi: Gaz söndürme sistemleri, termik santral yangınlarına karşı kullanılan bir diğer etkili yöntemdir. Bu sistemlerde yangının söndürülmesi için özel bir gaz (örneğin, karbondioksit veya argon) kullanılır. Gaz, yangın bölgesine enjekte edilerek oksijen seviyesini düşürür ve alevlerin söndürülmesine yardımcı olur. Gaz söndürme sistemleri hızlı tepki süresine sahip olup, yangının yayılmasını önler.
 • Kuru Kimyasal Söndürme Sistemi: Kuru kimyasal söndürme sistemleri, termik santral yangınlarına karşı etkili bir şekilde kullanılan sistemlerden biridir. Bu sistemlerde yangının üzerine özel bir kuru kimyasal (örneğin, ABC tozu) püskürtülür. Kimyasal toz, yangının üzerinde bir bariyer oluşturarak oksijenin yanma sürecini engeller ve alevleri söndürür.

Termik Santral Yangını Örneği

Milas'ta yaşanan termik santral yangınına ilişkin videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Termik santral yangınları ne tür riskler oluşturur?

Yanan yakıt ve atıkların havaya salınması çevresel kirliliğe yol açabilir. Yangınlar sonucunda ortaya çıkan duman ve toz partikülleri insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Zehirli gazlar ve zararlı kimyasallar solunum yoluyla vücuda girebilir ve solunum rahatsızlıklarına, alerjik reaksiyonlara ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Türkiye'de Termik santral yangını oldu mu?

Türkiye'de en son Muğla'nın Bodrum ilçesi Milas beldesinde termik santral yanması gerçekleşmiştir. 28 Temmuz 2021 yılında başlayan orman yangınları, kısa süre içerisinde Kemerkö'deki termik santrale ulaşmıştır.

İçeriği Paylaş