Logo - Üniversiteni Tanıt Logo - Üniversiteni Tanıt

Üniversiteni Tanıt, öğrencilere kaliteli içerikler sunarak faydalı bilgiler sağlar.

Üniversiteni Tanıt Youtube Kanalına Abone Ol

Öğrenciler için faydalı içeriklerimizden haberdar olmak için abone ol

Kanala Git

©2023 Üniversiteni Tanıt

E-Mail Gönder
Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Sosyal Hizmet uzmanı nedir, ne iş yapar? Sizlere bugün çok önemli bir üniversite bölümünü ve mesleği tanıtacağız. Sosyal hizmet bölümü nedir?

Eğitim GOOGLE Abone Ol 4949 0 1 yıl önce 1 yıl önce

Sosyal Hizmet uzmanı nedir, ne iş yapar? Sizlere bugün çok önemli bir üniversite bölümünü ve mesleği tanıtacağız. Sosyal hizmet bölümü nedir?

Sosyal Hizmet Nedir?

Sosyal hizmet bölümüne geçmeden önce asıl bilinmesi ve anlamlandırılması gereken şey sosyal hizmet kavramının ne anlama geldiğidir. Kavramsal anlamına bakıldığında birçok yönden ele alınabilmekte olup kısaca birey, aile ve toplumlarda meydana gelmiş olan olumsuz bir durumun bertaraf edilerek, genel refah düzeyinin ve sosyal işlevselliğin arttırılması çabasıdır, diyebiliriz.

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana aslında hayatımızın her alanında sosyal hizmet'i görebilmekteyiz çünkü insan yaşamının devam ettiği sürece aileler ve bireyler toplumu oluşturacak, doğal yollar ile oluşturulan bu toplumlarda ise her zaman toplumsal sorun denilen olaylar karşımıza çıkacaktır.

İşte toplumsal olayların çözümünde, düzeltilmesinde ve önlenmesinde en etkin şekilde rol alacak kişiler sosyal hizmet uzmanları olacaktır.

Sosyal Hizmet Uzmanı nedir?

İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal olan insan toplum içerisinde sık sık olumsuz durumlar ile karşılaşılabilmekte, karşılaşılan bu olumsuz durumlar ise bireyin, ailelerin ve geniş grupların yaşam içerisinde sosyal işlevselliklerini kaybetmelerine sebep olabilmektedir. Tam bu nokta sosyal hizmet mesleği ortaya çıkmaktadır.

Sosyal çalışmacı veya diğer ismiyle sosyal hizmet uzmanı belli sebepler sonucu dezavantajlı duruma düşmüş, kendi haklarını savunamayacak durumda ve kendi yaşamını tehdit edebilecek şekilde hayatını sürdürmekte olan bireylere, gruplara ve ailelere yönelik iyileştirici, düzeltici, önleyici, eğitici, yönlendirici şekilde görevleri üstlenmektedir.

Sosyal hizmet uzmanları toplumda 'yardım veren kişi' olarak bilinse de bilinenin dışında toplum için birçok açıdan çalışma yapan bir meslek dalıdır. Bu çalışmaların en başında gelen bir görevi de sosyal adaleti sağlamak olup ayrıca sosyal hizmet uzmanları toplumdaki her bireyin doğuştan gelen özlük haklarının savunulmasınında toplum içerisindeki adaletsizliklerin yok edilmesinde, toplumsal düzeni bozabilecek olan risk teşkil eden olayların çözümlenmesinde, mevcut durumdaki refah düzeyinin bireylere, gruplara ve toplumlara yönelik iyileştirici bir görev üstlenilmesinde kilit bir noktayı oluşturmaktadır.

Kısacası; insanın olduğu her yerde toplumsal sorun olabilmekte bu nedenle sosyal hizmet mesleğine geçmişte olduğu gibi mevcut durumda da gelecekte de ihtiyaç duyulmaktadır.

Sosyal Hizmet Uzmanları ne iş yapar?

Sosyal Hizmet Uzmanları direkt olarak insana yarar sağlaması nedeni ile neredeyse toplumun birçok alanında çalışmalar yapabilmektedir. Sosyal Hizmet Uzmanları daha çok toplum içerisindeki dezavantajlı gruplar ve bireyler ile çalışmalar yapmaktadır. Bu gruplar ve bireyler;

Bahsedilen bu dezavantajlı gruplar, maruz kalmakta oldukları olumsuz durumlar neticesinde kendi haklarını savunamamakta, yaşam kaliteleri düşmekte ve hatta toplumdan soyutlanmakta, etiketlenmekte ve dışlanmaktadırlar.

İşte tam bu noktada, sosyal çalışmacılar yani sosyal hizmet uzmanları bu grupların, bireylerin veya ailerin dezavantajlı durumlarından dolayı maruz kaldıkları risk teşkil eden durumları ortadan kaldırmakta ve bireylerin, grupların ve ailelerin sosyal işlevselliklerini kazandırarak, kişilerin refahlarını güçlendirmekte ve bu kişilerin topluma güçlü bireyler olarak geri dönmesini sağlamaktadırlar. Bu nedenle içinde yaşadığımız toplumun refah düzeyinin gelişim göstermesindeki önemli mesleklerden olan sosyal hizmet mesleğinin önemi, sorunlar ile yüz yüze kalan toplumlar için artmaktadır.

Sosyal Hizmet Uzmanı olmak için hangi bölüm okunmalıdır?

Sosyal Hizmet mesleği yapmak isteyen kişilerin önünde bu konu ile ilgili birçok imkan bulunmaktadır. Sosyal Hizmet Uzmanı diğer bir deyişle sosyal çalışmacı olmak için üniversitelerin sıklıkla Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Sosyal Hizmet bölümünden mezun olmuş olmanız bu mesleği yapabilmeniz için ilk adımdır. Güncel olarak bakıldığında çok fazla puan alınmasına gerek duyulmayan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bölüm olarak birçok üniversitede eğitimi verilen sosyal hizmet bölümü ayrıca Açıköğretim Fakültelerinde de yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Ayrıca, önlisans olarakta Sosyal Hizmet bölümü bulunmaktadır. Fakat, bizim önerimiz 4 yıllık örgün eğitim sonucu bu mesleği icraa etmektir. Çünkü, toplumdaki sorunlar ile karşı karşıya gelebilecek ve bu sorunların düzeltilmesinde rol oynayacak meslek elemanlarının almış oldukları eğitimlerin yeterlilik düzeylerinin yüksek olması direkt olarak toplumumuzun gelişim göstermesine büyük bir etki yaratacaktır.

Sosyal Hizmet Uzmanı nerelerde çalışır?

Şu şekilde söyleyebiliriz; sosyal hizmet uzmanı insanın olduğu her yerde çalışabilir. Kamu kurumları, özel sektör, STK'lar şeklinde sıralayabiliriz. Bu saydıklarımızı açmamız gerekirse eğer;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Kamu alanı istiyorsanız eğer direkt olarak Sosyal Hizmet alanına hitap eden bu Bakanlıkta, huzurevleri, çocuk evleri sitesi, ÇEKOM, ÇODEM, ŞÖNİM, SHM, engelsiz yaşam merkezleri, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri gibi birçok alanda çalışma imkanı bulunmaktadır. Bahsedilen bu alanlarda ise direkt toplumlar iletişim kurulmakta; bireyler, gruplar ve aileler ile sosyal hizmet mesleği tam olarak icra edilmektedir.

STK'lar; özellikle dezavantajlı gruplara yönelik olarak STK'lar da saha çalışmaları fazlaca görülmektedir. STK'lar da sosyal hizmet uzmanlarının gerek ulusal gerek uluslararası alanda birçok bireye, aileye, gruba ve topluma fayda sağlamaktadır.

Özel sektör kapsamında ise engelli merkezleri, çocuk kreşleri, huzurevleri, gündüz bakımevleri gibi birçok dezavantajlı grubun yer aldığı bölümlerde sosyal hizmet uzmanları çalışabilmektedir.

Bunların dışında ise; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi birçok bakanlıkta kamu alanında çalışma imkanları bulunmaktadır.

Sosyal Hizmet Uzmanları Ne Kadar Maaş Almaktadır?

Sosyal Hizmet Uzmanlarının çalıştıkları alanlara göre maaşları değişebilmektedir. Ortalama olarak sosyal hizmet uzmanlarının maaşları 10.800-18.000 arası değişmektedir. Bu miktar özel sektörde, STK larda ve kamu kurumlarında farklılık gösterebilmektedir.

Kimler Sosyal Hizmet Uzmanı olabilir?

Bu soruya herkes diyebilmek çok istediğimiz bir durum. Çünkü, bu mesleğin toplum için çok faydalı olduğu düşünmekteyiz. Ne kadar çok sosyal hizmet uzmanı o kadar çok düzene oturtulmuş bir toplum ideolojisini savunmaktayız.

Fakat, bu meslek biraz da gönül işini ele almaktadır. Eğer bir çocuğun gülümsemesi, bir yaşlının kalan yaşamını sıcak bir çatı altında sürdürmesi, ülkesinden göç etmek zorunda kalan bir mülteci kadının kaybetme korkusu olmadan uyuyabilmesi, bir babanın çocuklarının ihtiyaçlarını kolaylıkla sağlayabilmesi, engelli bir bireyin topluma kazandırılması, bir kadının eşinden korkmayarak, şiddete maruz kalmayarak yaşamını sürdürebilmesi, çocukların kendi haklarının farkında olabilmesi, anne ve babasını kaybetmiş bir çocuğun aile sıcaklığını yeniden hissedebilmesi sizin için bir şey ifade etmiyor ise bu meslek pekte sizin için uygun olmayabilir.

Bu meslekte yer alan bireylerin, farkındalık sahibi olması, insani duygularının gelişmiş olması, sağduyulu, empati yeteneği güçlü, iradeli ve soğukkanlı bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Tabii ki bunların hepsi meslek içerisinde de öğrenilebilmekte ve geliştirilebilmektedir. Önemli olan, 'sosyal hizmet' kavramına hakim olarak, değişim gücünü kendinizde bulabilmenizdir.

Son olarak şunu ifade etmeliyiz ki, sosyal hizmet uzmanlarının süper kahraman oldukları söylenmektedir. Bu ifade kullanıldığında 'dünyayı kurtarmayacaklar' şeklinde geri dönütler alınabilmektedir. Unutmayalım, her bireyin bir dünyası vardır. Her insan bir dünyadır. Sosyal hizmet uzmanlarına ihtiyaç duyan, onların desteğini bekleyen birçok dünya ve insan toplum içerisinde yaşamını sessizce ve korkarak sürdürmektedir.

Sosyal hizmet uzmanları korkan, hakları yok sayılan, etiketlenen, dışlanan, şiddete maruz kalan bir insanın; çocuğun, kadının, yaşlının, mültecinin, erkeğin, annenin, engelli bir bireyin yaşamını değiştirir, ona dokunur ve onu iyileştirir ise bir dünyayı değiştirmiş olacaktır. İşte bu, sosyal hizmet uzmanı için dünyayı kurtarmak ile denk sayılacaktır.

İçeriği Paylaş
Toplam Yorum: 0
Yorum Bırak
*İçeriğe yorum yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir.