Logo - Üniversiteni Tanıt Logo - Üniversiteni Tanıt

Üniversiteni Tanıt, öğrencilere kaliteli içerikler sunarak faydalı bilgiler sağlar.

Üniversiteni Tanıt Youtube Kanalına Abone Ol

Öğrenciler için faydalı içeriklerimizden haberdar olmak için abone ol

Kanala Git

©2023 Üniversiteni Tanıt

E-Mail Gönder
Örgün Eğitim Nedir? Örgün Eğitimin Avantajları Nelerdir?

Örgün Eğitim Nedir? Örgün Eğitimin Avantajları Nelerdir?

Üniversite tercihleri için eğitim yöntemi de önemli bir kıstas. İkinci, örgün ve uzaktan gibi. Peki, örgün eğitim nedir, örgün eğitimin avantajları nelerdir?

Eğitim 2040 Güncelleme: 11 ay önce 11 ay önce

Örgün Eğitim Nedir?

Örgün eğitim, geleneksel olarak fiziksel sınıflarda gerçekleşen, belirli bir programa ve takvime göre yapılan eğitim yöntemidir. Bu yöntemde öğrenciler, okullarda veya üniversitelerde, öğretmenler tarafından yüz yüze derslerle eğitilirler. Öğrenciler, belirlenen saatlerde sınıflarda bulunarak derslere katılır, öğretmenlerin anlatımlarını dinler ve sınıf içi etkinliklere katılır.

Örgün eğitim, öğrencilerin bir araya gelerek birbirleriyle etkileşimde bulunabildiği, öğretmenlerin doğrudan rehberlik sağladığı ve genellikle belli bir müfredat çerçevesinde ilerlediği bir eğitim modelidir. Bu yöntem, birçok okul ve üniversite düzeyinde kullanılan ve genellikle akademik nitelikteki eğitimi kapsayan bir yaklaşımdır.

Örgün Eğitim Sistemi ve Özellikleri

Örgün eğitim sistemi, geleneksel olarak fiziksel sınıflarda gerçekleşen ve belirli bir programa ve takvime göre yapılan bir eğitim modelidir. İşte örgün eğitim sisteminin temel özellikleri:

 • Yüz Yüze Eğitim: Örgün eğitim, öğrencilerin sınıflarda bulunarak öğretmenler tarafından gerçekleştirilen yüz yüze derslere katıldığı bir sistemdir.
 • Belirli Program ve Takvim: Öğrenciler, belli bir müfredat çerçevesinde ilerler ve belirlenen saatlerde derslere katılır. Eğitim programı ve takvimi önceden planlanır.
 • Sınıf İçi Etkileşim: Öğrenciler, sınıflarda bir araya gelerek diğer öğrencilerle etkileşimde bulunur. Öğretmenler, doğrudan rehberlik sağlar ve öğrenciler arasındaki etkileşimi destekler.
 • Öğretmen Merkezli Eğitim: Öğretmenler, derslerin içeriğini belirler, dersleri anlatır ve öğrencilerin öğrenme sürecini yönlendirir. Öğrenciler, öğretmenlerin rehberliğinde dersleri takip eder.
 • Değerlendirme ve Sınavlar: Öğrenciler, belirli periyotlarda yapılan sınavlara tabi tutulur ve performansları değerlendirilir. Sınavlar, öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmek amacıyla kullanılır.
 • Okul Ortamı: Öğrenciler, okullarda veya üniversitelerde derslere katılır. Okul ortamı, öğrencilerin sosyal etkileşimde bulunabileceği, ekstrakuriküler etkinliklere katılabileceği ve öğrenme deneyimini destekleyen bir ortamdır.
 • Belgelendirme: Örgün eğitim sistemi, öğrencilere mezuniyet veya diplomaya yönelik bir belgelendirme sağlar. Öğrenciler, başarı durumlarına göre belirli bir programı tamamladıklarında bir diploma veya sertifika alır.

Örgün Eğitimin Avantajları

Örgün Eğitimin Avantajları:

 • Yüz yüze etkileşim: Öğrenciler, öğretmenleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla doğrudan etkileşimde bulunarak daha aktif bir öğrenme deneyimi yaşarlar.
 • Rehberlik ve destek: Öğrenciler, öğretmenlerden anında geri bildirim alabilir, sorularını sorabilir ve ihtiyaç duydukları rehberliği alabilirler.
 • Sosyal etkileşim: Öğrenciler, sınıf arkadaşlarıyla birlikte olma imkanı bulur ve sosyal becerilerini geliştirir. Arkadaşlık, işbirliği ve takım çalışması gibi önemli sosyal yetenekler kazanılır.
 • Düzenli yapı: Örgün eğitim, belirli bir programa ve takvime dayanır. Öğrenciler, düzenli bir şekilde derslere katılır ve disiplinli bir öğrenme ortamı oluşturulur.
 • Öğretmen rehberliği: Öğrenciler, öğretmenlerin rehberliğiyle öğrenir ve zorlandıkları konularda yardım alabilirler. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme sürecini yönlendirir ve bireysel ihtiyaçlara odaklanabilir.

Örgün Eğitimin Dezavantajları

Örgün Eğitimin Dezavantajları:

 • Esneklik eksikliği: Örgün eğitim, belirli bir program ve takvim üzerinde gerçekleştiği için öğrencilere esneklik sağlamaz. Öğrenciler, sabit bir takvime uymak zorundadır.
 • Ulaşılabilirlik sorunu: Örgün eğitim, coğrafi, ekonomik veya diğer nedenlerle bazı öğrenciler için erişilemez olabilir. Uzak yaşayan öğrenciler veya ulaşım imkanları sınırlı olanlar için zorluklar doğurabilir.
 • Kişisel ihtiyaçlara uygunluk eksikliği: Öğrencilerin öğrenme stilleri ve ihtiyaçları farklı olabilir. Örgün eğitim, bireysel ihtiyaçlara tam olarak uyum sağlayamayabilir ve bazı öğrenciler için yetersiz kalabilir.
 • Sabit öğrenme hızı: Örgün eğitimde, her öğrenci aynı hızda ilerlemek zorundadır. Bazı öğrenciler için bu hız yetersiz olabilirken, bazıları için ise hızlı ilerlemek gerekebilir.
 • Maliyet: Öğrencinin farklı bir şehirde üniversite okumasından doğabilecek yeme, içme, barınma veya giyinme gibi maliyetler meydana çıkacaktır.

Örgün Eğitim ile Uzaktan Eğitim Arasındaki Farklar

Örgün eğitim, öğrencilerin fiziksel olarak bir araya gelerek yüz yüze etkileşimde bulunmasını sağlar. Sınıfta öğretmenlerle ve sınıf arkadaşlarıyla doğrudan iletişim kurma imkanı vardır. Bu sayede, öğrenciler sosyal becerilerini geliştirir, arkadaşlıklar kurar ve grup çalışmalarına katılır. Uzaktan eğitimde ise iletişim genellikle dijital platformlar aracılığıyla gerçekleşir, yüz yüze etkileşim eksik olabilir ve insan ilişkileri daha sınırlı olabilir.

Uzaktan eğitim, zaman ve mekan bağımsızlığı sağlar. Öğrenciler, dersleri istedikleri zaman ve yerde takip edebilir. Bu, öğrencilere daha fazla esneklik ve özgürlük sunar. Ayrıca, uzaktan eğitim, coğrafi engelleri aşarak her yerden erişilebilir olmayı sağlar. Örgün eğitim ise belirli bir program ve fiziksel bir mekan gerektirir, bu nedenle zaman ve mekan kısıtlamaları vardır.

Uzaktan eğitim, teknolojik araçlar ve çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilir. Öğrenciler, bilgisayarlar, tabletler ve internet bağlantısı aracılığıyla derslere erişirler. Uzaktan eğitimde, dijital materyaller, interaktif öğrenme araçları ve çevrimiçi iletişim araçları kullanılır. Örgün eğitimde ise fiziksel sınıf ortamında tahta, kitaplar ve diğer geleneksel öğretim araçları kullanılır.

Eğitim İçin Doğru Yer; Norveç Eğitim Sistemi Nasıldır?

Örgün Eğitimde Kullanılan Yaklaşımlar ve Yöntemler

İşte örgün eğitimde kullanılan bazı yaklaşımlar ve yöntemlerin üç alt başlık altında kısaca açıklamaları:

Geleneksel Sınıf Ortamı

Örgün eğitimde en yaygın kullanılan yaklaşım geleneksel sınıf ortamıdır. Bu yaklaşımda öğrenciler fiziksel bir sınıfta bir araya gelir ve öğretmenleriyle etkileşimde bulunur. Dersler tahta, kitaplar, slaytlar ve diğer geleneksel öğretim materyalleri kullanılarak gerçekleştirilir. Öğretmen yönlendirici bir rol üstlenir ve öğrenciler etkileşimli derslere katılır.

Öğrenciler Üniversitelerini Tanıtıyor! Sen de Üniversiten İçin Yorum Yaz!

Grup Çalışmaları ve İşbirlikli Öğrenme

Örgün eğitimde grup çalışmaları ve işbirlikli öğrenme yöntemleri sıkça kullanılır. Bu yaklaşımda öğrenciler, belirli projeler veya konular üzerinde birlikte çalışarak bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar. Grup çalışmaları, iletişim becerilerini geliştirmeye, takım çalışmasını öğrenmeye ve farklı perspektifleri keşfetmeye yardımcı olur.

Saha Çalışmaları ve Uygulamalı Eğitim

Örgün eğitimde saha çalışmaları ve uygulamalı eğitim önemli bir rol oynar. Öğrenciler, teorik bilgileri pratik uygulamalara dönüştürmek için gerçek dünya deneyimlerine katılır. Örneğin, laboratuvar çalışmaları, saha gezileri, stajlar veya proje tabanlı öğrenme gibi yöntemler kullanılarak öğrencilerin somut deneyimler yaşaması ve becerilerini geliştirmesi sağlanır.

Örgün Eğitimde Başarıyı Etkileyen Faktörler

Öğretmen Kalitesi: Öğretmenlerin nitelikleri ve yetkinlikleri, öğrencilerin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bir öğretmenin samimi ilgi göstermesi, konuyu iyi anlatması, motive edici bir yaklaşım sergilemesi ve öğrencilerin farklı öğrenme stillerini dikkate alması önemlidir. Örnek olarak, bir öğretmenin konuyu gerçek hayat örnekleriyle ilişkilendirerek açıklaması, öğrencilerin dersi daha iyi anlamalarına ve başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

Öğrenci Motivasyonu: Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılması ve motive olması, başarılarını etkileyen önemli bir faktördür. Motive olmayan öğrenciler genellikle derslere ilgisizlik gösterir ve öğrenme sürecinden uzaklaşabilir. Bununla birlikte, öğrencilerin ilgi duydukları konularla ilişkilendirilen etkileşimli dersler, öğrenme motivasyonunu artırabilir. Örneğin, bir öğrencinin matematik dersinde gerçek hayattan örnekler kullanarak problem çözme becerilerini geliştirmesi, öğrencinin motivasyonunu artırabilir ve başarıyı tetikleyebilir.

Destekleyici Öğrenme Ortamı: Öğrencilerin başarısını etkileyen diğer bir faktör, destekleyici bir öğrenme ortamının sağlanmasıdır. Bu, sınıf içinde işbirliği ve etkileşimi teşvik eden bir ortamı içerir. Öğrencilerin sorular sormaya cesaretlendirildiği, fikirlerini özgürce ifade edebildiği ve hatalardan korkmadığı bir ortam, öğrenmeyi destekler. Ayrıca, öğrencilere bireysel olarak ilgilenen öğretmenler ve akranları arasında işbirliğini teşvik eden grup çalışmaları gibi yöntemler de başarıyı olumlu yönde etkileyebilir.

Geleceğin En İyi Eğitim Teknolojileri

Örgün Eğitimde Teknolojinin Rolü ve Entegrasyonu

Dijital Araçların Kullanımı: Öğretmenler, öğrencilerin ilgisini çekmek ve öğrenme deneyimini zenginleştirmek için çeşitli dijital araçları kullanabilirler. Örneğin, interaktif beyaz tahtalar, akıllı tahtalar, tabletler ve bilgisayarlar, derslerin daha etkileşimli hale gelmesini sağlayabilir. Bu araçlar, öğrencilere görsel ve işitsel içeriklerle desteklenmiş materyaller sunarak anlama ve öğrenme süreçlerini destekler.

Çevrimiçi Kaynakların Kullanımı: İnternetin sunduğu zengin kaynaklardan yararlanmak, öğrencilerin bilgiye erişimini artırabilir ve öğrenme deneyimini zenginleştirebilir. Öğretmenler, öğrencileri araştırma yapmaya teşvik edebilir ve öğrenme materyallerini çevrimiçi platformlardan paylaşabilir. Ayrıca, e-öğrenme platformları, öğrencilere çevrimiçi ders materyallerine erişme ve etkileşimli öğrenme deneyimleri yaşama imkanı sunar.

Uzaktan Eğitim Alternatifleri: Teknoloji, örgün eğitimin yanı sıra uzaktan eğitimde de büyük bir rol oynamaktadır. Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim, öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerini sağlamıştır. Canlı dersler, çevrimiçi etkileşimli platformlar ve diğer uzaktan eğitim araçları, öğrencilerin öğretmenleriyle etkileşimde bulunmalarını ve dersleri takip etmelerini sağlar.

Örgün eğitimde kullanılan yöntemler nelerdir?

Örgün eğitimde kullanılan yöntemler arasında ders anlatımı, tartışmalar, grup çalışmaları, laboratuvar deneyleri, proje çalışmaları gibi etkinlikler bulunur.

Örgün eğitimde online eğitim nasıl kullanılır?

Örgün eğitimde online eğitim, dijital platformlar ve internet kullanılarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim yöntemidir.

Örgün eğitim nedir?

Örgün eğitim, genellikle fiziksel sınıflarda gerçekleşen, belli bir programa ve takvime göre yapılan geleneksel eğitim yöntemidir.

Örgün eğitimin avantajları nelerdir?

Örgün eğitimin avantajları arasında interaktif öğrenme ortamı, birebir etkileşim imkanı, sosyal ilişkilerin gelişmesi, pratik becerilerin kazanılması ve yüz yüze öğretmen rehberliği sayılabilir.

İçeriği Paylaş