Logo - Üniversiteni Tanıt Logo - Üniversiteni Tanıt

Üniversiteni Tanıt, öğrencilere kaliteli içerikler sunarak faydalı bilgiler sağlar.

Üniversiteni Tanıt Youtube Kanalına Abone Ol

Öğrenciler için faydalı içeriklerimizden haberdar olmak için abone ol

Kanala Git

©2023 Üniversiteni Tanıt

E-Mail Gönder
Okul Olmayan Ülkeler: Kitapsız Büyümek Nasıl?

Okul Olmayan Ülkeler: Kitapsız Büyümek Nasıl?

Eğitim fırsatlarının sınırlı olduğu ülkelerdeki çocuklar için umutlu bir gelecek hayal olur. Okul olmayan ülkeler nelerdir? Bu yazıda detaylı inceleyeceğiz.

Eğitim 1919 Güncelleme: 1 yıl önce 1 yıl önce

Dünya genelinde okulların kapatılması ve çeşitli nedenlerle eğitimin devam edememesi nedeniyle birçok ülkede okuma-yazma oranları oldukça düşük seviyelerde bulunuyor. Bazı ülkelerde ise okul olmaması nedeniyle kitapsız büyümek zorunda kalan çocuklar bulunuyor. Bu durum, çocukların eğitim hayatlarının yanı sıra geleceklerini de olumsuz yönde etkiliyor. Okul olmayan ülkeler çapında ise bu sorunlar, eğitimli nesillerin yetişmesi için önemli bir engel oluşturuyor.

Nijerya

Nijerya, Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden biri olmasına rağmen okuma yazma oranı oldukça düşüktür. Ülkede okul çağındaki çocukların sadece yarısı okula gitmektedir ve eğitim kalitesi de oldukça düşüktür. Nijerya'da özellikle kız çocuklarının okula gitme oranı oldukça düşüktür. Ülkede çocukların çoğu ya aile işlerine yardım etmek ya da çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmak için okula gidememektedir.

Sudan

Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alan Sudan, okuryazarlık oranının oldukça düşük olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle kırsal bölgelerdeki çocuklar, okula gitmek için uzun yollar kat etmek zorunda kalıyorlar. Sudan'da resmi olarak 6 yaşından itibaren okula gitmek zorunlu olsa da, bu kural sadece büyük şehirlerde uygulanıyor.

Kırsal bölgelerde ise çocukların eğitime erişimleri oldukça sınırlı. Sudan'da eğitim seviyesinin düşük olmasının en büyük sebeplerinden biri de yetersiz eğitim kaynakları ve öğretmenlerin yeterli niteliklere sahip olmamasıdır. Ayrıca, ülkede yaşanan iç savaşlar ve çatışmalar da eğitim sistemini olumsuz etkilemektedir. Sudan'da özellikle kız çocuklarına yönelik eğitim kampanyaları düzenlenmekte ve eğitim fırsatları artırılmaya çalışılsa da, hala önemli bir eğitim açığı bulunmaktadır.

Fildişi Sahili

Okul olmayan ülkeler denildiği zaman özellikle Fildişi Sahili çok dikkat çekiyor. Fildişi Sahili, Batı Afrika'da yer alan bir ülkedir ve daha önce Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir araştırmaya göre, dünyada okuryazarlık oranının en düşük olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.

Ülkenin resmi dilinin Fransızca olması, yerel dillerin de çok farklı olması, okuryazarlık seviyesini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, ülkede eğitim alanındaki yetersizlikler, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan halkın okula gitmesini ve eğitim almalarını engellemektedir. Ülke, okuryazarlık oranının artırılması için çaba göstermektedir ancak halen eğitime erişim konusunda büyük zorluklar yaşanmaktadır. Fildişi Sahili'nde, çocuk işçiliği ve çocuk evlilikleri gibi sorunlar da eğitim alanındaki yetersizliklerin bir sonucu olarak sık sık görülmektedir.

Irak

Irak, yıllarca süren savaş ve çatışmaların neden olduğu siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların yanı sıra eğitim alanında da birçok sorunla karşı karşıya kalmış bir ülkedir. Özellikle son yıllarda IŞİD’in etkisiyle ülkenin geniş bölgelerindeki okullar kapatılmış ve eğitim sistemi büyük ölçüde çöküntüye uğramıştır. Irak’ta hala milyonlarca çocuk okula gidememekte, okulların fiziki koşulları yetersiz, öğretmenlerin niteliği düşük ve eğitim materyalleri eksik ya da hiç yoktur.

Ayrıca, savaşların neden olduğu yıkım nedeniyle birçok öğrenci okula gidemeyecek durumdadır. Eğitim sistemi üzerindeki bu olumsuz etkiler, ülkenin geleceği için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Irak hükümeti, uluslararası toplumun desteğiyle eğitim alanında iyileştirmeler yapmaya çalışsa da, halen çok uzun bir yol kat etmesi gerekmektedir.

Bali

Bali, Endonezya'nın en ünlü turistik destinasyonlarından biridir. Ancak Bali'de eğitim sistemi zayıftır ve okul olmayan bölgelerde okuryazarlık oranı oldukça düşüktür. Birçok çocuk, okul masrafları, mesafeler veya ekonomik nedenlerle eğitim alamamaktadır. Okula gitmeyen çocuklar genellikle turistik yerlerde çalışmaya başlarlar ve bu, genellikle düşük ücretli ve düşük vasıflı işlerdir.

Bali'de yerel hükümetler, eğitime daha fazla yatırım yapmak için çalışmaktadır, ancak yetersiz bütçeler nedeniyle bunu başarmak zor olmaktadır. Bazı sivil toplum kuruluşları, okul olmayan bölgelerde eğitim fırsatları sağlamak için çalışmaktadır.

Benin

Benin, Afrika kıtasında yer alan bir ülkedir. Benin'de okuma yazma oranı oldukça düşük seviyededir. Yeni yapılan bir araştırmanın verilerine göre, okuma-yazma bilmeyenlerin oranı %39 olarak kaydedilmiştir. Benin'de eğitime yeterli bütçe ayrılmamaktadır ve okul öncesi eğitim hizmetleri sınırlıdır.

Ayrıca, dil çeşitliliği nedeniyle, okulların çoğunda farklı dillerde eğitim verilmesi zorlu bir konudur. Bu nedenle, özellikle kırsal kesimde yaşayan çocuklar okula gitmekte zorluk çekmektedir. Ancak son yıllarda, hükümet ve sivil toplum kuruluşları eğitime daha fazla yatırım yaparak okul öncesi eğitim hizmetlerini geliştirmeye çalışmaktadırlar.

Afganistan

Afganistan, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olmakla birlikte, eğitim açısından da zorluklarla karşı karşıyadır. Ülkede, savaşlar, çatışmalar ve aşiretler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle eğitim sistemi büyük ölçüde zarar gördü.

Sadece birkaç yüz bin çocuk okula gidebiliyor ve okulların çoğu erkek çocuklar için ayrılıyor. Kız çocuklarının eğitim hakkı, özellikle kırsal bölgelerde, aileler tarafından sıklıkla reddediliyor. Ayrıca, okulların çoğu yetersiz donanımlı ve nitelikli öğretmen eksikliği de büyük bir sorun. Taliban'ın yükselişi ve ülkedeki siyasi istikrarsızlık, Afganistan'ın eğitim açısından daha da gerilemesine neden oldu.

Gine

Gine, Batı Afrika'da yer alan bir ülkedir ve okul olmayan ülkeler arasında yer almaktadır. Gine'de çocukların büyük bir kısmı okula gitmemekte ve eğitim hakkından mahrum kalmaktadır. Ülke genelinde sadece yüzde 40 civarında okuma yazma bilen insan bulunmaktadır. Eğitime erişimdeki zorluklar, yoksulluk ve çatışmalar gibi birçok faktör Gine'nin eğitim seviyesini düşük tutmaktadır.

Bu durum ülkedeki ekonomik ve sosyal gelişmeyi de olumsuz etkilemektedir. Gine hükümeti son yıllarda eğitime daha fazla yatırım yapmaya başlasa da, hala okuryazarlık oranları düşüktür ve okulu olmayan çocuklar için hala yeterli çözüm üretilememektedir.

Çad

Çad, Afrika'nın orta bölgesinde yer alan bir ülkedir ve okul eğitimi açısından büyük sorunlar yaşamaktadır. Ülkenin nüfusunun büyük bir bölümü okuma-yazma bilmemekte ve okul öncesi eğitim almamaktadır. Ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde çocukların okula gitmesi güvenlik sorunları nedeniyle mümkün değildir.

Ayrıca okul sayısı ve öğretmen yetersizliği de önemli sorunlar arasındadır. Çad hükümeti, okul eğitimine daha fazla yatırım yapmak için çaba gösterse de, ülkenin yoksulluğu ve iç savaşlar nedeniyle bu konuda önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Bu nedenle, ülkedeki çocukların okula gitme oranı oldukça düşüktür ve eğitim kalitesi de oldukça kötüdür.

Kiribati

Kiribati, Büyük Okyanus'ta yer alan bir ada ülkesidir. Ülkede okuryazarlık oranı oldukça düşük ve eğitim olanakları sınırlıdır. Eğitim için sınırlı sayıda okul bulunmaktadır ve çoğu okulda yetersiz öğretmen ve materyaller mevcuttur. Ayrıca, çocukların okula gitmeleri de sınırlıdır çünkü bazı adalar uzak ve ulaşım imkanları sınırlıdır. Bu nedenle, Kiribati'de kitapsız büyümek çok yaygındır ve bu durum ülkenin gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Burkina Faso

Okul olmayan ülkeler listemizin son sırasında Burkina Faso yer alıyor. Burkina Faso, Batı Afrika'da bulunan bir ülkedir ve okuryazarlık oranı oldukça düşüktür. Ülkede eğitime yeterli yatırım yapılmadığı için okul öncesi eğitim seviyesi çok düşüktür.

Ayrıca, okula devam etmek için gereken kaynakların eksikliği nedeniyle okul terk etme oranı da oldukça yüksektir. Bu durum, Burkina Faso'nun ekonomik ve sosyal gelişimine olumsuz etki yapmaktadır. Okuryazarlık oranının yüksek olmaması, işsizlik ve yoksulluk oranlarının artmasına ve nüfusun sağlık durumunun kötüleşmesine neden olmaktadır.

Türkiye'deki En İyi Üniversiteler Listesi

Sizler için hazırladığımız, Türkiye'deki en iyi üniversiteler listesini inceleyebilirsiniz.

İçeriğe Git

Okul olmayan ülkeler var mı?

Hayır, tüm dünya ülkelerinin bir eğitim sistemi ve okulları vardır. Ancak bazı ülkelerde eğitim seviyesi ve kalitesi diğerlerine göre daha düşük olabilir veya eğitim imkanları daha kısıtlı olabilir. Bu ülkeler aşağıdaki gibidir:

 • Nijerya
 • Sudan
 • Fildişi Sahili
 • Irak
 • Bali
 • Benin
 • Afganistan
 • Gine
 • Çad
 • Kiribati
 • Burkina Faso

Özel okul olmayan ülkeler var mı?

Yukarıdaki listede bahsedilen ülkelerde özel okul yoktur. Finlandiya'da özel okul sistemi bulunmaktadır ancak özel okulların sayısı oldukça azdır. Finlandiya'da eğitim sistemi oldukça merkeziyetçidir ve devlet okulları ücretsiz ve yüksek kaliteli eğitim sağlamaktadır. Bu nedenle, özel okulların Finlandiya'da yaygın olmadığı söylenebilir. Ancak, özel okulların tamamen yasaklandığı bir ülke değildir.

Dünyanın eğitim yönünden en gelişmiş ülkeleri hangileridir?

QS Dünya sıralamasına göre, eğitim kalitesi açısından ABD dünya genelinde birinci sırada yer almaktadır. Ancak, diğer ülkeler de eğitim kalitesi açısından iyi performans göstermektedir. Örneğin, Birleşik Krallık ikinci sırada yer alırken, Avustralya ve Kanada da eğitim kalitesi açısından üst sıralarda yer almaktadır. Her ülkenin eğitim sistemi kendine özgüdür ve eğitim kalitesini belirleyen birçok faktör bulunmaktadır.

Almanya okul sistemi nasıl?

Almanya'da eğitim konusu, genel olarak eyalet yönetimlerinin sorumluluğundadır. Federal hükümetin eğitim konusunda sınırlı sorumluluğu vardır. İsteğe bağlı olarak anaokulu eğitimi, üç ile altı yaş arasındaki tüm çocuklar için sağlanmaktadır. Bu sürecin ardından, zorunlu eğitim hayatı başlar ve on iki yıl boyunca devam eder. Almanya'daki eğitim sistemi, eyaletler arasında farklılık göstermektedir ve her eyaletin eğitim sistemi kendine özgüdür. Buna ek olarak, ülkenin eğitim sistemi, özellikle üniversite eğitimi açısından yüksek standartlara sahiptir. Almanya, üniversitelerinin kalitesi ve öğrencilerin aldığı eğitim açısından dünya genelinde tanınmaktadır.

İçeriği Paylaş