Logo - Üniversiteni Tanıt Logo - Üniversiteni Tanıt

Üniversiteni Tanıt, öğrencilere kaliteli içerikler sunarak faydalı bilgiler sağlar.

Üniversiteni Tanıt Youtube Kanalına Abone Ol

Öğrenciler için faydalı içeriklerimizden haberdar olmak için abone ol

Kanala Git

©2023 Üniversiteni Tanıt

E-Mail Gönder
Hukuk Bölümü Nedir? Hukuk İş Olanakları Nelerdir?

Hukuk Bölümü Nedir? Hukuk İş Olanakları Nelerdir?

Hukuk bölümü nedir, Hukuk iş olanakları nelerdir, Hukuk mezunları ne iş yapar sorularını cevapladık.

Üniversite Bölümleri 6671 Güncelleme: 1 ay önce 1 ay önce

Hukuk Bölümü, toplumun temel taşlarından biri olan adaletin korunması ve uygulanması ile ilgili derinlemesine bilgi ve becerileri öğrencilere sunan kritik bir alandır; bu alandan mezun olanlar ise, geniş bir yelpazede kariyer fırsatlarıyla dünyayı daha adil bir yer haline getirme potansiyeline sahiptirler. Bu yazıda, hukuk bölümü nedir ve hukuk bölümü mezunları ne iş yapar sorularını inceleyeceğiz.

Hukuk bölümü nedir?

Hukuk bölümü, bireyleri hukuki ilke ve yasalar konusunda uzmanlaşmış profesyoneller haline getirmeyi amaçlayan akademik bir disiplindir. Öğrencilere, adaletin sağlanması, hukukun üstünlüğünün korunması ve bireylerin haklarının savunulması için gerekli teorik bilgi ve pratik becerileri kazandırır. Bu program, mezunlarına hukukun çeşitli alanlarında kariyer yapma imkanı sunar.

Hukuk bölümü mezunları ne iş yapar?

Hukuk bölümü mezunları, hukukun geniş ve çeşitlilik gösteren alanlarında çeşitli rollerde kariyer yapabilirler. İşte bazı örnekler:

 • Avukatlık: Bireylerin ve kuruluşların hukuki meselelerinde temsil edilmesi, danışmanlık yapılması ve mahkemelerde savunma veya iddia tarafı olarak görev alınması.
 • Hakimlik ve Savcılık: Adalet sisteminin temel taşlarından olan hakim ve savcılar, davaları değerlendirir, karar verir ve kamu adına suçluları kovuşturur.
 • Noterlik: Resmi belgelerin hazırlanması, imza atılması ve belgelerin yasallığının onaylanması gibi işlemleri yaparlar.
 • Akademisyenlik: Hukuk fakültelerinde öğretim üyeliği yaparak, gelecek nesillere bilgi aktarımı ve araştırmalar yaparlar.
 • Kurumsal Hukuk Danışmanı: Şirketlerin hukuki işlerini yönetir, anlaşmaların hazırlanmasında ve hukuki uygunluk konularında danışmanlık yaparlar.
 • Hukuk Müşavirliği: Kamu kurum ve kuruluşlarında hukuki danışmanlık yaparak, ilgili kurumun hukuki süreçlerini yönetir ve danışmanlık hizmeti verirler.
 • Uluslararası Hukukta Kariyer: Uluslararası kuruluşlar ve NGO’lar için çalışarak, uluslararası anlaşmalar, insan hakları ve çevre hukuku gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.
 • Fikri Mülkiyet ve Patent Avukatlığı: Bireylerin ve şirketlerin fikri mülkiyet haklarını koruma altına alır ve ilgili hukuki süreçleri yönetir.
 • Ceza Hukuku Uzmanlığı: Suçluların yargılanması, mağdurların haklarının savunulması ve ceza hukuku alanında uzmanlık gerektiren davalarda çalışır.
 • Aile Hukuku Pratisyeni: Boşanma, velayet, nafaka ve miras gibi aile hukuku ile ilgili meselelerde danışmanlık ve temsilcilik yapar.

Hukuk bölümü mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir ve sosyal adaletin sağlanmasında önemli roller üstlenirler.

Hukuk bölümü olan üniversiteler nelerdir?

Hukuk bölümü, Türkiye'de birçok devlet ve vakıf üniversitesinde bulunmaktadır. Her biri, öğrencilere hukukun temellerini, teorik bilgileri ve pratik uygulamaları öğretmeyi amaçlar. İşte Türkiye'deki bazı üniversitelerde bulunan hukuk fakülteleri:

Burada sadece Bazı hukuk fakültelerinin taban puanları bağlantıları verilmiştir. Eğer, tüm hukuk fakülteleri taban puanlarını incelemek isterseniz bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Hukuk bölümünde hangi dersler var?

Hukuk eğitimi, geniş bir yelpazede yer alan derslerle öğrencilere hukukun temel prensiplerini, uygulama alanlarını ve teorik bilgilerini sunar. İşte belirttiğiniz derslerle birlikte hukuk fakültelerinde genellikle karşılaşılan ve önem arz eden dersler:

 • Hukuk Felsefesi: Hukukun temel kavramları, prensipleri ve adalet teorileri üzerine derinlemesine düşünmeyi içerir.
 • Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku: Hukukun tarih içindeki gelişimini ve Roma Hukuku'nun modern hukuk sistemleri üzerindeki etkisini inceler.
 • Anayasa Hukuku: Devletin yapısını, işleyişini ve temel haklar ile özgürlükleri kapsayan hukuki düzenlemeleri ele alır.
 • İdare Hukuku: Kamu yönetimi ve idari işlemlerin hukuki çerçevesini, idari yargıyı inceler.
 • Medeni Hukuk: Kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku gibi bireyler arası ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.
 • Borçlar Hukuku: Borç ilişkileri, sözleşmeler ve tazminat hukuku gibi konuları içerir.
 • Ticaret Hukuku: Şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku gibi ticari işletmelerin hukuki düzenlemelerini kapsar.
 • Ceza Hukuku: Suç ve cezaları, ceza yargılaması süreçlerini ele alır.
 • Uluslararası Hukuk: Devletlerarası hukuk, uluslararası örgütler ve anlaşmalar üzerine odaklanır.
 • İş Hukuku: İşveren ve işçi ilişkileri, çalışma koşulları ve sosyal güvenlik hukuku gibi konuları inceler.
 • Mülkiyet Hukuku: Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki haklar, mülkiyetin devri ve korunması ile ilgili hukuki düzenlemeleri inceler.
 • Aile Hukuku: Evlilik, boşanma, nafaka, velayet gibi aile içi ilişkileri düzenleyen hukuki kuralları ele alır.
 • Miras Hukuku: Kişilerin ölümü sonrası mal varlıklarının dağılımı ile ilgili hukuki düzenlemeleri kapsar.
 • İcra ve İflas Hukuku: Borçların tahsili, iflas süreçleri ve bununla ilgili yasal prosedürleri inceleyen dalıdır.
 • İnsan Hakları Hukuku: Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve uluslararası insan hakları standartlarını inceler.

Bu dersler, hukuk öğrencilerine geniş bir perspektif sunarak, çeşitli hukuki alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırır.

Hukuk bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Hukuk bölümü EA ile öğrenci alan meslekler arasında olmakla beraber öğrenim süresi 4 yıldır. Bu bölümü tamamlamak için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre 240 AKTS'yi doldurmaları gerekmektedir. Üniversite veya bölüm tercihi yaparken en iyi eşit ağırlık bölümleri listesi yapmayı da unutmayın.

Hukuk bölümü için kaç net gerekir?

Hukuk fakültelerinin her yıl net, puan ve sıralama bilgileri değişmektedir. Örnek olması açısından sizler için en son yılın verilerine göre Ankara üniversitesi hukuk netlerini listeledik. Eğer tüm bölümler için net sayılarını görmek isterseniz YÖK Atlas'ın yayınlamış olduğu Net Sihirbazını inceleyebilirsiniz.

 • TYT Türkçe: 28,75 Net
 • TYT Sosyal: 12,50 Net
 • TYT Matematik: 31,00 Net
 • TYT Fen: 13,00 Net
 • ATY Matematik: 36,25 Net
 • ATY Türkçe: 17,75 Net
 • ATY Tarih 1: 5,00 Net
 • ATY Coğrafya 1: 4,75 Net

Hukukçu olmak isteyenler bu bölümleri de inceliyorlar

Sizler için EA ile alan bölümleri ve bazı popüler meslekleri listeledik. Üniversite bölümünüzü araştırırken diğer eşit ağırlık mesleklerini veya eşit ağırlık bölümlerini de incelemeyi unutmayın.

DGS hukuk geçiş bölümleri nelerdir?

Önlisans programlarını tamamlayan ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yeterli puanı elde eden öğrenciler, dört yıllık hukuk fakültelerine geçiş yapma şansına sahiptirler. Bu geçiş için uygun görülen bölümler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Adalet / Adalet (Açıköğretim Fakültesi): Gerek yüz yüze gerekse açıköğretim yoluyla adalet alanında önlisans eğitimi almış öğrenciler.
 • Adalet Meslek Eğitimi (Açıköğretim Fakültesi): Adalet alanında mesleki eğitim veren açıköğretim programından mezun olanlar.
 • Adalet Meslek Yüksekokulu: Adalet meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenciler.

Bu programlardan mezun olanlar, DGS ile elde ettikleri puanlar doğrultusunda hukuk fakültelerine dikey geçiş yapabilirler, böylelikle hukuk eğitimlerini lisans düzeyinde sürdürebilirler. DGS hukuk taban puanlarını incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İçeriği Paylaş