Logo - Üniversiteni Tanıt Logo - Üniversiteni Tanıt

Üniversiteni Tanıt, öğrencilere kaliteli içerikler sunarak faydalı bilgiler sağlar.

Üniversiteni Tanıt Youtube Kanalına Abone Ol

Öğrenciler için faydalı içeriklerimizden haberdar olmak için abone ol

Kanala Git

©2023 Üniversiteni Tanıt

E-Mail Gönder
Eğitim ve Öğretim Arasındaki Fark Nedir?

Eğitim ve Öğretim Arasındaki Fark Nedir?

Hayatımızda sürekli eğitim alıyor ve öğretimimize devam ediyoruz. Peki, arasındaki farkları biliyor muyuz? Eğitim ve öğretim arasındaki fark nedir, detaylıca anlattık.

Nedir GOOGLE Abone Ol 422 0 2 ay önce 2 ay önce

Eğitim Nedir?

Eğitim, bir bireyin bilgi, beceri, davranış ve değerlerini geliştirmeye yönelik süreçtir. Sadece okullarda değil, yaşamın her aşamasında karşılaşılan deneyimler, gözlemler, etkileşimler de eğitimi oluşturur. Eğitim, kişinin kendini anlaması, dünyayı kavraması, sorunları çözme yeteneğini geliştirmesi ve toplumla etkileşimde bulunması için kapsamlı bir hazırlık sürecidir. Bu süreç, öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda eleştirel düşünme, iletişim becerileri, liderlik gibi hayat becerilerini kazandırır.

Öğretim Nedir?

Öğretim, eğitim sürecinin bir parçası olarak, belirli bir konuda bilgi ve beceri aktarımını içerir. Öğretim genellikle bir öğretmen veya eğitmen tarafından yapılır ve belirli bir müfredat veya programa dayanır. Ders kitapları, görsel materyaller, interaktif etkinlikler gibi araçlar kullanılarak öğrencilere bilgiler öğretilir. Öğretim, genellikle daha yapılandırılmış bir yaklaşıma sahiptir ve belirli hedeflere ulaşmayı amaçlar.

Eğitim ve Öğretim Arasındaki Fark Nedir?

Eğitim ve öğretim arasındaki farkları aşağıdaki tabloda inceleyelim:

# Eğitim Öğretim
1. Kapsam ve Amaç
Her türlü bilgi ve deneyimi kapsar; geniş bir perspektif
Kapsam ve Amaç
Belirli hedeflere ulaşmak için düzenlenmiş etkinlikleri kapsar; daha spesifik bir perspektif
2. Yöntem
Formal ve informal yöntemleri içerir; daha esnek bir yapı
Yöntem
Belirli bir program ve plana dayanır; daha yapılandırılmış bir süreç
3. Plan
Plansız ve programsız olabilir; daha serbest bir süreç
Plan
Planlı ve programlıdır; belirli bir müfredatı takip eder
4. Zaman ve Mekân
Zaman ve mekân sınırlaması yoktur; yaşam boyu devam eder
Zaman ve Mekân
Belirli bir süre içerisinde belirli bir ortamda gerçekleşir; sınırlı bir perspektif
5. İstenen Davranışlar
Her türlü davranışı içerebilir; geniş bir perspektif
İstenen Davranışlar
Belirli hedeflere yönelik davranışları kazandırmayı amaçlar; daha spesifik bir perspektif
6. Sınırlar
Okulla sınırlı değildir; ailede başlar, hayat boyu devam eder
Sınırlar
Okulla sınırlıdır; belirli bir eğitim kurumunda gerçekleşir
7. Ahlaki Boyut
Temelde ahlaki değerlere odaklanır; toplumsal bir perspektif
Ahlaki Boyut
Daha çok bilimsel ve akademik bir yapıya odaklanır
8. Müfredat
Belirli bir müfredat içerir; daha sınırlı bir perspektif
Müfredat
Belirli bir program ve müfredatı takip eder; daha yapılandırılmış bir süreç
9. Bilimsellik
Daha genel ve toplumsal bir yapıya sahiptir; bilimsel değildir
Bilimsellik
Daha çok akademik ve bilimsel bir yaklaşım benimser
10. Devamlılık
Hayat boyu devam eder; sadece okul süreciyle sınırlı değildir
Devamlılık
Belirli bir dönemi kapsar; genellikle okul süreciyle sınırlıdır

Eğitim Öğretim Aynı mı?

Şimdi bu iki kavram arasında biraz kafa karışıklığı mı var? Anlayışlı bir şekilde açıklayayım. Eğitim ve öğretim, birbirinden farklı ama bir o kadar da birbirini tamamlayan kavramlar. Eğitim, genel bir kucak açma gibidir; hayatın her anında karşımıza çıkar, bize geniş bir perspektif sunar. Toplumsal ilişkilerden kişisel gelişime kadar her şeyi içine alır. Öğretim ise biraz daha özel bir mevzudur. Daha çok akademik bir çerçevede, belirli bir konuda detaylı bilgi sahibi olmamızı sağlar. Yani eğitim, hayatın tamamını kapsayan bir güneş gibi parlarken, öğretim daha özel bir ışık kaynağıdır, belli bir alana odaklanmıştır. İkisi de birbirinden değerli, ama hangisi ne zaman parlamalı, işte onu anlamak önemli!

İnceleyin: Mutlaka Okunması Gereken Felsefe Kitapları

Öğretim Unsurları Nelerdir?

Öğretimi oluşturan unsurlar aşağıdaki gibidir:

1. Öğrenme:

 • Öğrenme, öğrencinin bilgi, beceri ve anlayışını artırmak amacıyla gerçekleşen süreçtir.
 • Bilgiyi anlama, uygulama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme gibi beş temel düzeyde ifade edilebilir.
 • Öğrenme süreci bireysel deneyimlere, öğrencinin önceki bilgilerine ve öğrenmeye olan motivasyonuna bağlı olarak değişir.

2. Öğrenci:

 • Öğrenci, öğrenme sürecinin merkezinde yer alan bireydir.
 • Her öğrenci farklı öğrenme stillerine, hızına ve ihtiyaçlarına sahiptir.
 • Öğrencinin aktif katılımı, motivasyonu ve ilgisi, öğrenme sürecinin etkili olmasını sağlar.
 • Öğrenci, kendi öğrenme hedeflerini belirleme ve bu hedeflere ulaşma sürecinde sorumluluk taşır.

3. Öğretmen:

 • Öğretmen, öğrenme sürecini organize eden ve yönlendiren profesyoneldir.
 • İyi bir öğretmen, öğrencilerin farklı öğrenme stillerini anlar ve çeşitli öğretim stratejilerini kullanarak öğrencilere uygun bir şekilde bilgi iletebilir.
 • Öğretmen, sınıf içinde olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmalı ve öğrencilerin katılımını teşvik etmelidir.
 • Sürekli olarak öğrenci ilerlemesini değerlendirmeli ve öğretim yöntemlerini geliştirmek için geri bildirimleri kullanmalıdır.

Bu unsurlar bir araya geldiğinde, etkili bir öğretim ortamı oluşur ve öğrencilerin başarılı bir şekilde öğrenmelerine olanak tanır.

İnceleyin: Üniversite Nasıl Dondurulur?

Eğitimin 3 Temel Özelliği Nedir?

Eğitimin en temel 3 özelliği aşağıdaki gibidir:

1. Eğitim Bir Süreçtir:

Eğitim, bir bireyin bilgi, beceri, değer ve davranışlarını geliştirmeye yönelik uzun vadeli bir süreçtir. Bu süreç, çocukluktan başlayarak yaşam boyu devam eder. Eğitim, bireyin çeşitli deneyimlerle etkileşimde bulunarak öğrenme sürecini içerir. Sınıflar, okullar, üniversiteler, eğitim kurumları bu sürecin birer parçasıdır, ancak eğitim aynı zamanda günlük yaşamın birçok yönünü kapsar.

2. Eğitim Sonucunda Bireyde Davranış Değişikliği Meydana Gelir:

Eğitim, bireyin davranışlarında olumlu bir değişiklik yaratmayı hedefler. Bu değişiklik, bireyin kazandığı bilgi ve becerilerin uygulanmasıyla ortaya çıkar. Örneğin, bir öğrencinin matematik eğitimi alması ve bu bilgiyi çeşitli problemleri çözmede kullanması, davranış değişikliğine örnek teşkil eder. Eğitim, bireyin düşünme şeklini, problem çözme yeteneklerini ve genel olarak yaşam tarzını etkileyen bir süreçtir.

3. Davranış Değişiklikleri Bireyin Yaşantıları Sonucunda Gerçekleşir:

Bireyin yaşantıları, eğitimin temelini oluşturur. Bu, bireyin aile, okul, arkadaşlar, çevre ve kültür gibi çeşitli faktörlerle etkileşimde bulunarak öğrenmesini sağlar. Eğitim, bireyin bu yaşantıları değerlendirmesine, anlamlandırmasına ve bu bağlamda davranışlarını şekillendirmesine yardımcı olur. Her yaşantı, bireyin öğrenme sürecine katkıda bulunur ve davranış değişikliğine olanak tanır.

İçeriği Paylaş
Toplam Yorum: 0
Yorum Bırak
*İçeriğe yorum yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir.