Logo - Üniversiteni Tanıt Logo - Üniversiteni Tanıt

Üniversiteni Tanıt, öğrencilere kaliteli içerikler sunarak faydalı bilgiler sağlar.

Üniversiteni Tanıt Youtube Kanalına Abone Ol

Öğrenciler için faydalı içeriklerimizden haberdar olmak için abone ol

Kanala Git

©2023 Üniversiteni Tanıt

E-Mail Gönder
AYT Kimya Konuları ve AYT Kimya Soru Dağılımı - 2024

AYT Kimya Konuları ve AYT Kimya Soru Dağılımı - 2024

2024 AYT Kimya konuları ve soru dağılımı tablosunu YKS'ye hazırlanan üniversite adayları için listeledik. Alan Yeterlilik Testinde başarılar dileriz.

YKS 2024 13860 Güncelleme: 3 ay önce 3 ay önce

AYT Kimya, adayların kimya bilgisi ve problem çözme yeteneklerini değerlendiren önemli bir bileşendir. Kimya, maddeyi inceleme, kimyasal reaksiyonlar ve kimyasal bağlar gibi geniş bir konu yelpazesine sahiptir. AYT Kimya konuları arasında organik kimya, inorganik kimya ve fiziksel kimya bulunmaktadır. Bu makalede, AYT Kimya konuları ve AYT Kimya soru dağılımı 2024'te neleri içeriyor, detaylıca ele alacağız. Bu sayede, adaylar sınav stratejilerini belirlerken hangi konulara daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini daha iyi belirleyebilirler.

AYT Kimya Kaç Soru?

AYT'de toplam 160 soru sorulmaktadır. AYT Kimya dersinden ise ortalama olarak 13 soru çıkmaktadır.

AYT Kimya Konuları 2024

AYT Kimya konuları 2024 listesini sizler için hazırladık. Bakalım 2024 AYT Kimya konuları hangi bölümlerden gelmiş;

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Modern Atom Teorisi
 • Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Asit, Baz ve Tuz
 • Maddenin Halleri
 • Gazlar
 • Karışımlar
 • Sıvı Çözeltiler
 • Kimya ve Enerji
 • Tepkimelerde Hız ve Denge
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Endüstride ve Canlılarda Enerji
 • Kimya Her Yerde
 • Hayatımızdaki Kimya

İnceleyin: YKS Puan Hesaplama Robotu

AYT Kimya Soru Dağılımı 2024

AYT Kimya konuları ve AYT Kimya soru dağılımı 2024 aşağıdaki gibidir. AYT Kimya dersinden son 6 yılda çıkan konuları ve soru dağılımlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Tüm derslerin AYT konularına bu bağlantıdan, son 6 yılın YKS çıkmış sorularına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

AYT Kimya Konuları 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Kimya Bilimi
Atom ve Yapısı 1
Periyodik Sistem 1 1
Kimyasal Hesaplamalar 1 1
Modern Atom Teorisi 1 1 2
Gazlar 2 1 1 1 1 1
Çözeltiler 2 2 2 2 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 1 1 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 1 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Denge 2 1 1 1
Asit-Baz Dengesi 1 1 2 1
Kimya ve Elektrik 3 2 2 3 2 2
Organik Kimya 1 3 3 1 3 4
Çözünürlük Dengesi 1
Soru Sayısı 13 13 13 13 13 13

Sayısal Bölümlerinin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Sayısal bölümlerin ve mesleklerinin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını incelemek için bağlantıyı izleyebilirsiniz.

İçeriğe Git

AYT Kimya Konularına Çalışanların Mutlaka İncelemesi Gereken Diğer Dersler

YKS 2024 Konuları ve soru dağılımları listesi aşağıdaki gibidir;

AYT Kimya Konuları İçin En İyi Soru Bankası Önerileri

AYT Kimya konularında daha fazla başarıya ulaşmak için soru pratiği yapmanız gerekiyor. Bizde sizler için en iyi AYT Kimya soru bankaları listesi oluşturduk:

 • AYT Organik Kimya Soru Kitabı Palme Yayınevi
 • 3D Yayınları AYT Kimya Soru Bankası
 • Üç Dört Beş Yayınları AYT Kimya Soru Bankası
 • Limit Yayınları – AYT Kimya Soru Bankası
 • Bilgi Sarmal Yayınları – AYT Kimya Branş Denemeleri

AYT Kimya Konuları Zor mu?

AYT Kimya, öğrencilerin başlangıçta zorlandıkları ancak zamanla ve düzenli çalışmayla başarılarının arttığı bir alan olarak bilinir. Bu derste, 11. ve 12. sınıf müfredatını kapsayan 13 soru yer almakta ve bazı soruların çözümü için derinlemesine anlama ve yorumlama yeteneği gerekebilmektedir. Özellikle zorlayıcı kaynaklar ve deneme sınavlarında, sadece konulara hakimiyet değil, aynı zamanda kritik düşünme becerileri de önem kazanmaktadır.

11. Sınıf Kimya Konuları Nelerdir?

 • Gazlar: Bu bölüm, gazların fiziksel özellikleri ve davranışları üzerine odaklanır. İdeal gaz yasası, gerçek gazların davranışı, gazların basınç, hacim, sıcaklık ve mol sayısı arasındaki ilişkiler gibi temel kavramları içerir. Gazların nasıl davrandığını ve farklı koşullar altında nasıl tepki verdiğini anlamak bu konunun temel amaçlarındandır.
 • Modern Atom Teorisi:Modern Atom Teorisi, atomun yapısını ve atomaltı parçacıkların (protonlar, nötronlar, elektronlar) özelliklerini inceler. Bu bölümde, atomun kuantum modeli, elektronların enerji seviyeleri, orbital kavramları ve elektron dizilimleri gibi konular ele alınır. Ayrıca, atomların ve elementlerin periyodik tablodaki yerleri ve özellikleri bu teoriyle açıklanır.
 • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük: Bu konu, sıvı çözeltilerin nasıl oluştuğu, çözücü ve çözünen arasındaki etkileşimler, çözünürlük kavramı, çözelti konsantrasyonlarının nasıl ifade edildiği (molalite, molarite, yüzde derişim gibi) ve sıcaklığın çözünürlük üzerindeki etkisi gibi çeşitli yönleriyle ilgilenir. Ayrıca, çözeltilerin özellikleri ve bu özelliklerin nasıl ölçüleceği de bu bölümde incelenir.
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji: Bu bölüm, kimyasal tepkimelerin enerji değişimlerini inceler. Enerjinin korunumu yasası, entalpi, endotermik ve ekzotermik tepkimeler, enerji profili diyagramları ve Hess yasası gibi temel enerji kavramları üzerinde durulur. Ayrıca, tepkimelerin enerji gereksinimleri ve ürünlerin enerji açığa çıkarması arasındaki ilişkiler de bu konu kapsamındadır.
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız: Tepkime hızı, bir kimyasal tepkimenin ne kadar hızlı gerçekleştiğini ifade eder. Bu bölüm, tepkime hızını etkileyen faktörleri (katalizörler, sıcaklık, konsantrasyon, yüzey alanı) ve tepkime hızlarının nasıl ölçüleceğini kapsar. Ayrıca, hız yasaları ve tepkime mekanizmaları gibi konular da bu bölümde ele alınır.
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge: Kimyasal denge, bir kimyasal tepkimenin ileri ve geri tepkimelerinin eşit hızda gerçekleştiği durumu ifade eder. Bu konu, denge sabiti, Le Chatelier prensibi, asit-baz dengeleri ve çözünürlük dengesi gibi dengeye dair temel prensipleri ve bunların pratikte nasıl uygulanacağını inceler.

12. Sınıf Kimya Konuları Nelerdir?

 • Kimya ve Elektrik: Bu bölüm, kimyasal reaksiyonlar ve elektrik arasındaki ilişkiyi inceler. Elektrokimya olarak da bilinen bu alan, elektroliz işlemleri, galvanik hücreler, elektrot potansiyelleri ve elektrokimyasal seriler gibi konuları kapsar. Öğrenciler, kimyasal reaksiyonlar yoluyla elektrik üretimi ve elektriğin kimyasal değişimleri nasıl tetiklediğini öğrenirler.
 • Karbon Kimyasına Giriş: Karbon kimyası ya da organik kimya, karbon içeren bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yöntemlerini inceler. Bu bölümde, karbonun eşsiz bağlanma özellikleri ve organik bileşiklerin sınıflandırılması gibi temel kavramlar ele alınır. Ayrıca, hidrokarbonlar ve onların temel reaksiyon tipleri (katılma, yer değiştirme, eliminasyon vb.) bu konunun içinde detaylandırılır.
 • Organik Bileşikler: Organik kimyanın bir uzantısı olarak, bu bölüm daha spesifik organik bileşik gruplarını (alkoller, eterler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler vb.) ve bu bileşiklerin kimyasal özellikleri, önemli reaksiyonları ve kullanım alanları üzerine odaklanır. Öğrenciler, organik bileşiklerin günlük hayatta ve sanayide nasıl kullanıldığını keşfeder.
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler: Bu son bölüm, enerji kaynaklarının kimyasal temellerini ve çevresel etkilerini inceler. Fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer enerji ve son zamanlardaki bilimsel gelişmeler bu konunun odak noktasıdır. Ayrıca, enerji üretimi ve kullanımının sürdürülebilirliği, enerji dönüşümü ve depolanması gibi konular da ele alınır.
İçeriği Paylaş