Logo - Üniversiteni Tanıt Logo - Üniversiteni Tanıt

Üniversiteni Tanıt, öğrencilere kaliteli içerikler sunarak faydalı bilgiler sağlar.

Üniversiteni Tanıt Youtube Kanalına Abone Ol

Öğrenciler için faydalı içeriklerimizden haberdar olmak için abone ol

Kanala Git

©2023 Üniversiteni Tanıt

E-Mail Gönder
Arkeoloji Bölümü Nedir? Arkeoloji İş Olanakları Nelerdir?

Arkeoloji Bölümü Nedir? Arkeoloji İş Olanakları Nelerdir?

Arkeoloji bölümü nedir, Arkeoloji iş olanakları nelerdir, Arkeoloji mezunları ne iş yapar sorularını cevapladık.

Üniversite Bölümleri 1143 Güncelleme: 5 gün önce 1 yıl önce

Arkeoloji bölümü nedir, Arkeoloji mezunu ne iş yapar detaylı olarak anlattık. Eğer sizde Arkeoloji bölümü hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız bu yazı tam sizlik.

Ayrıca tüm üniversite bölümleri için bağlantıdaki sayfamızı inceleyebilirsiniz

Arkeoloji Bölümü Nedir?

Arkeoloji bölümü, insanlık tarihinin en eski dönemlerinden günümüze kadar olan geçmişini inceleyen, arkeolojik kazılar yaparak geçmişteki insan toplumlarının yaşam biçimleri, kültürleri, sanatları, inançları ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgi toplayan bir lisans programıdır. Arkeoloji bölümünde öğrenciler, antik kentlerin ve yapıların korunması ve restorasyonu, eski uygarlıkların tarihi, arkeolojik kazı teknikleri, çevresel faktörlerin tarihi belgeler üzerindeki etkisi, eski dönemlerde kullanılan malzeme ve teknikler, tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu gibi konuları öğrenirler.

Arkeoloji Mezunu Ne İş Yapar?

Arkeoloji mezunları, geçmişte yaşamış insan topluluklarının kültürlerini, yaşayış biçimlerini ve tarihsel gelişimlerini inceleyen profesyonellerdir. Bu bölümden mezun olanlar, çeşitli alanlarda ve sektörlerde farklı görevlerde çalışabilirler. İşte Arkeoloji mezunlarının yapabileceği işlerden bazıları:

 1. Arkeolog:

  • Arkeolojik kazılar yapar ve kazı alanlarındaki buluntuları inceler.
  • Tarihi eserleri, yapıları ve kalıntıları araştırır ve belgeler.
  • Kazı alanlarının korunması ve yönetilmesi için gerekli önlemleri alır.
  • Buluntuları analiz eder ve raporlar hazırlar.
 2. Müze Kuratörü:

  • Müze koleksiyonlarını yönetir ve sergiler düzenler.
  • Tarihi eserlerin korunması, restorasyonu ve sergilenmesini sağlar.
  • Müze ziyaretçilerine yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenler.
  • Müze koleksiyonları hakkında araştırmalar yapar ve yayınlar hazırlar.
 3. Akademisyen:

  • Üniversitelerde arkeoloji ve ilgili alanlarda dersler verir.
  • Akademik araştırmalar yapar ve bilimsel makaleler yazar.
  • Lisans ve lisansüstü öğrencilerine danışmanlık yapar.
  • Konferanslar ve sempozyumlarda sunumlar yapar.
 4. Restoratör:

  • Tarihi eserlerin ve arkeolojik buluntuların restorasyonunu yapar.
  • Eserlerin orijinal hallerine en yakın şekilde korunmasını sağlar.
  • Restorasyon projeleri planlar ve uygular.
  • Restorasyon sürecini belgeler ve raporlar.
 5. Kültürel Miras Uzmanı:

  • Kültürel mirasın korunması ve yönetilmesi için projeler geliştirir.
  • Tarihi ve kültürel alanların korunması için stratejiler oluşturur.
  • Yerel ve ulusal yönetimlerle işbirliği yapar.
  • Kültürel mirasın tanıtımı ve bilgilendirme çalışmalarını yürütür.
 6. Araştırmacı:

  • Arkeoloji ve tarih konularında bilimsel araştırmalar yapar.
  • Arkeolojik buluntular ve kalıntılar üzerinde analizler gerçekleştirir.
  • Tarih öncesi ve tarih dönemlerine ait insan yaşamını ve kültürlerini inceler.
  • Araştırma sonuçlarını akademik yayınlar ve raporlar şeklinde paylaşır.
 7. Turizm Rehberi:

  • Tarihi ve arkeolojik alanlarda rehberlik hizmetleri sunar.
  • Turistlere arkeolojik sit alanları ve tarihi eserler hakkında bilgi verir.
  • Kültürel turlar düzenler ve yürütür.
  • Kültürel ve tarihi mirası tanıtıcı etkinlikler düzenler.
 8. Arkeoloji Editörü/Yazar:

  • Arkeoloji ve tarih konularında yazılar, makaleler ve kitaplar yazar.
  • Arkeolojik yayınların editörlüğünü yapar.
  • Popüler bilim dergilerinde ve web sitelerinde arkeolojiyle ilgili içerikler hazırlar.
  • Arkeolojik keşifler ve buluntular hakkında bilgilendirici yayınlar yapar.
 9. Film ve Belgesel Danışmanı:

  • Arkeolojik konuları ele alan film ve belgesel projelerinde danışmanlık yapar.
  • Tarihi ve arkeolojik gerçeklerin doğru şekilde yansıtılmasını sağlar.
  • Belgesel yapım süreçlerinde arkeolojik bilgi ve bulguları paylaşır.
  • Film ve belgesel ekiplerine arkeolojik alanlarda rehberlik eder.

Arkeoloji mezunları, bu görevlerin yanı sıra kamu kurumlarında, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Tarih ve kültür alanındaki derin bilgi ve becerileri sayesinde, geçmişin anlaşılması ve korunmasına önemli katkılar sağlarlar.

Arkeoloji Bölümündeki En İyi Üniversiteler

YÖK Atlas üzerinden alınan verilerine göre Arkeoloji bölümünde en iyi üniversiteler aşağıdaki gibidir. Aynı zamanda tablonun altında bulunan Arkeoloji taban puanları ve başarı sıralamalarını da inceleyebilirsiniz.

Üniversiteni Tanıt, üniversite derecelendirme kuruluşları, YÖK ve ÖSYM tarafından halka açık bir şekilde yayınlanan verileri öğrenciler için derlemektedir. En iyi üniversiteler ve istatistiklerini incelemek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Üniversite Bölüm
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Arkeoloji (İngilizce) (Burslu)
Ankara Üniversitesi Arkeoloji (İngilizce)
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji
Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji
Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji
Anadolu Üniversitesi Arkeoloji
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji
Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji

İnceleyin: Arkeoloji Taban Puanları

Arkeoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Arkeoloji bölümü, öğrencilerine geçmiş uygarlıkların kültürel ve maddi mirasını inceleme, bu mirası koruma ve tanıtma konularında gerekli bilgi ve becerileri kazandıran çeşitli dersler sunar. İşte bu bölümde yer alan bazı dersler ve kısa açıklamaları:

 1. Anadolu ve Komşu Bölgeler Paleolitiği:

  • Anadolu ve çevre bölgelerdeki Paleolitik dönem yerleşimlerini ve buluntularını inceler.
  • Bu dönemdeki insan yaşamı, taş alet teknolojisi ve yaşam biçimleri hakkında bilgi verir.
  • Paleolitik dönemin kültürel ve çevresel bağlamını analiz eder.
 2. Anadolu Madenciliği:

  • Anadolu'nun tarih boyunca madencilik faaliyetlerini ve metalürji tekniklerini inceler.
  • Madenlerin çıkarılması, işlenmesi ve kullanımı üzerine odaklanır.
  • Antik dönemden modern döneme kadar Anadolu'daki madencilik uygulamalarını öğretir.
 3. Klasik Arkeolojiye Giriş:

  • Klasik Arkeolojinin temel kavramları, yöntemleri ve konuları üzerine bilgi verir.
  • Antik Yunan ve Roma uygarlıklarının arkeolojik buluntularını ve sanat eserlerini inceler.
  • Klasik dönemin kültürel, sosyal ve politik yapısını analiz eder.
 4. Antik Yunan ve Roma Terminolojisi:

  • Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait özel terimleri ve kavramları öğretir.
  • Terminolojinin arkeolojik ve tarihi metinlerdeki kullanımını inceler.
  • Öğrencilere, bu dönemlere ait kaynakları anlama ve yorumlama becerileri kazandırır.
 5. Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi:

  • Anadolu'da Erken Tunç Çağı dönemine ait yerleşimler ve arkeolojik buluntular üzerine odaklanır.
  • Bu dönemdeki toplumsal yapı, ekonomi ve kültürel gelişmeler hakkında bilgi verir.
  • Erken Tunç Çağı'nın arkeolojik verilerini analiz eder.
 6. Prehistoryada Ölü Gömme Gelenekleri:

  • Prehistorik dönemlerde ölü gömme ritüelleri ve mezar yapıları üzerine odaklanır.
  • Farklı kültürlerin ölüm ve ölü gömme anlayışlarını inceler.
  • Mezar buluntuları ve defin ritüellerinin arkeolojik yorumlarını öğretir.
 7. Orta Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi:

  • Anadolu'nun Orta Tunç Çağı dönemine ait arkeolojik verilerini inceler.
  • Bu dönemdeki yerleşimler, sosyal yapı ve ticaret ağları üzerine bilgi verir.
  • Orta Tunç Çağı'nın arkeolojik buluntularını analiz eder.
 8. Neolitik - Kalkolitik Çağda Anadolu:

  • Anadolu'daki Neolitik ve Kalkolitik çağlara ait yerleşim yerlerini ve buluntuları inceler.
  • Bu dönemlerdeki tarım, hayvancılık, yerleşik hayat ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi verir.
  • Neolitik ve Kalkolitik dönemlerin kültürel ve ekonomik yapısını analiz eder.
 9. Eski Anadolu Dilleri:

  • Eski Anadolu'da konuşulan dilleri ve yazı sistemlerini öğretir.
  • Hititçe, Luvice, Hattice ve diğer eski Anadolu dillerini inceler.
  • Bu dillerin arkeolojik ve tarihi kaynaklardaki kullanımını analiz eder.
 10. Müzecilik:

  • Müzeciliğin tarihçesi, temel kavramları ve işlevleri üzerine bilgi verir.
  • Koleksiyon yönetimi, sergileme teknikleri ve müze eğitimi konularını kapsar.
  • Kültürel mirasın korunması ve müzelerde sergilenmesi becerilerini kazandırır.

Bu dersler, Arkeoloji öğrencilerinin hem teorik bilgi hem de pratik beceri kazanarak arkeolojik buluntuların ve kültürel mirasın derinlemesine anlaşılmasını ve korunmasını sağlar.

İnceleyin: Eşit Ağırlık Bölümleri ve Eşit Ağırlık Meslekleri Puanları

Arkeoloji Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Arkeoloji bölümü EA ile öğrenci alan meslekler arasında olmakla beraber öğrenim süresi 4 yıldır. Bu bölümü tamamlamak için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre 240 AKTS'yi doldurmaları gerekmektedir. Üniversite veya bölüm tercihi yaparken en iyi eşit ağırlık bölümleri listesi yapmayı da unutmayın.

İçeriği Paylaş