Logo - Üniversiteni Tanıt Logo - Üniversiteni Tanıt

Üniversiteni Tanıt, öğrencilere kaliteli içerikler sunarak faydalı bilgiler sağlar.

Üniversiteni Tanıt Youtube Kanalına Abone Ol

Öğrenciler için faydalı içeriklerimizden haberdar olmak için abone ol

Kanala Git

©2023 Üniversiteni Tanıt

E-Mail Gönder
Acil Durum Ve Afet Yönetimi Nedir? İş Olanakları Nelerdir?

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Nedir? İş Olanakları Nelerdir?

Acil Durum ve Afet Yönetimi nedir, Acil Durum ve Afet Yönetimi iş olanakları nelerdir, Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunları ne iş yapar sorularını cevapladık.

Üniversite Bölümleri 1808 Güncelleme: 2 ay önce 1 yıl önce

Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü, günümüzde giderek daha fazla önem kazanan kritik bir alandır. Bu alanda eğitim almak, krizlerde liderlik ve hızlı karar verme becerilerini geliştirmenin yanı sıra geniş iş olanakları sunar.

En iyi üniversitelerde sunulan Acil Durum ve Afet Yönetimi programları, öğrencilere pratik deneyimler ve sektördeki güçlü ağlarla desteklenir. Bu sayede mezunlar, krizlerde etkili müdahale stratejileri geliştirme ve kamu, özel sektör veya sivil toplum gibi çeşitli sektörlerde kariyer yapma fırsatına sahip olurlar. İşte, Acil durum ve afet yönetimi nedir sorusunun ayrıntılı cevapları..

Acil Durum ve Afet Yönetimi Nedir?

Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü, doğal afetler, teknolojik kazalar, terör saldırıları veya diğer acil durumlar gibi beklenmedik olaylarla başa çıkmak için gerekli stratejileri ve prosedürleri geliştirmek ve uygulamak için eğitimli uzmanlar yetiştiren bir ön lisans programıdır. Bu bölümde öğrenciler, afet ve acil durumlara hazırlanma, önleme, tepki verme ve iyileştirme süreçleri hakkında bilgi edinirler. Öğrenciler ayrıca, afet ve acil durum yönetimi için gerekli araçlar, teknolojiler ve yöntemler hakkında da eğitim alırlar.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunları, felaketler ve acil durumlarla başa çıkma konusunda uzmanlaşmış bireylerdir. Bu alanda aldıkları eğitim ve deneyimlerle, çeşitli kuruluşlarda ve sektörlerde önemli roller üstlenebilirler. İşte bu mezunların yapabileceği bazı işler:

 1. Acil Durum Yöneticisi: Acil durum yöneticileri, felaketler veya acil durumlar sırasında koordinasyon sağlar ve yanıt planlarını uygularlar. Hükümet kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları veya özel şirketlerde bu pozisyonlarda çalışabilirler.

 2. Afet Müdahale Koordinatörü: Afet müdahale koordinatörleri, afet bölgelerine hızlı ve etkili bir şekilde yardım sağlamak için çaba gösterirler. Bu kişiler, kurtarma operasyonlarını organize eder, insan kaynaklarını yönetir ve ihtiyaç duyulan kaynakları temin ederler.

 3. Risk Analisti: Risk analistleri, belirli bölgelerin veya kuruluşların afet risklerini değerlendirir ve uygun risk azaltma stratejilerini belirlerler. Bu analistler, veri analizi ve modelleme tekniklerini kullanarak gelecekteki olası acil durum senaryolarını öngörmeye çalışırlar.

 4. Acil Sağlık Hizmetleri Yöneticisi: Acil sağlık hizmetleri yöneticileri, sağlık hizmetlerinin afet veya acil durumlar sırasında etkin bir şekilde sağlanmasını koordine ederler. Hastaneler, ambulans servisleri veya sağlık kuruluşları gibi sağlık hizmeti sunan yerlerde bu rolü üstlenebilirler.

 5. Kriz İletişim Uzmanı: Kriz iletişim uzmanları, afet veya kriz durumlarında halkı bilgilendirme ve iletişim stratejilerini yönetme konusunda uzmandırlar. Medya ilişkileri, sosyal medya yönetimi ve halkla ilişkiler gibi alanlarda çalışabilirler.

 6. Afet Planlamacısı: Afet planlamacıları, kurumlar veya topluluklar için afet hazırlık planlarını geliştirir ve uygularlar. Bu planlar, acil tahliye prosedürleri, toplanma noktaları ve iletişim protokolleri gibi unsurları içerebilir.

 7. Eğitmen veya Danışman: Acil durum ve afet yönetimi mezunları, afet bilinci ve hazırlık konusunda eğitimler vererek veya danışmanlık hizmetleri sunarak toplulukları bilinçlendirir ve hazırlarlar.

Bu işlerin her biri, acil durum ve afet yönetimi mezunlarının beceri ve ilgi alanlarına göre farklılık gösterebilir. Ancak hepsi, felaketlerle başa çıkmak ve toplulukları korumak için kritik roller üstlenirler.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Olan En İyi Üniversiteler (Top 10)

YKS Acil Durum ve Afet Yönetimi sıralamalarına göre en iyi 10 bölümü sizler için listeledik. Tüm bölümlerin YKS taban puanları için bağlantıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Üniversite Bölüm
Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi
Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu)
Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi
Pamukkale Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Trabzon Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi
Amasya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi

İnceleyin: Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları (YÖK Atlas)

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünde eğitim alacak öğrenciler için başlıca dersleri listeledik. 10 tane Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü dersi aşağıdaki gibidir:

 1. ARAMA KURTARMA BİLGİSİ VE ETİK DEĞERLER Bu ders, acil durum ve afet senaryolarında arama kurtarma tekniklerini ve ilk yardım bilgilerini içerir. Ayrıca etik değerler ve mesleki sorumluluklar konusunda öğrencilere rehberlik sağlar.

 2. KENTLER, PLANLAMA VE AFET RİSK YÖNETİMİ Bu ders, kentsel alanlarda afet risklerini anlamak ve yönetmek için planlama ve politika stratejilerini inceler. Kentlerin altyapılarının ve yerleşim bölgelerinin afetlere karşı direncini artırmak için gerekli adımları ele alır.

 3. AFET TIBBI VE YÖNETİM İLKELERİ Bu ders, afetlerde sağlık hizmetlerinin organizasyonunu ve yönetimini ele alır. Acil tıbbi müdahalelerin planlanması, koordinasyonu ve uygulanmasıyla ilgili ilkeleri inceler.

 4. AFET YÖNETİMİ Bu ders, afetlerin yönetimi sürecini ve afetlerdeki rol ve sorumlulukları ele alır. Afet öncesi, sırası ve sonrasında izlenmesi gereken stratejileri ve prosedürleri inceler.

 5. AFET SENARYOSU VE TATBİKATLAR Bu ders, farklı afet senaryolarını ve bu senaryolara karşı nasıl hazırlıklı olunması gerektiğini inceler. Tatbikatlar ve simülasyonlar aracılığıyla öğrencilere pratik beceriler kazandırır.

 6. AFET PSİKOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ Bu ders, afetlerin insanlar üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkilerini inceleyerek afet sonrası toplumsal ve psikolojik iyileşmeyi ele alır. Kriz dönemlerinde toplumların ve bireylerin davranışlarını ve tepkilerini analiz eder.

 7. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DAYANIKLILIK Bu ders, kentlerin afetlere karşı sürdürülebilir bir şekilde nasıl dirençli hale getirilebileceğini inceler. Doğal kaynakların korunması, yeşil altyapıların geliştirilmesi ve toplumların katılımıyla kentsel dayanıklılığı artırmak için stratejileri ele alır.

 8. AFET YÖNETİMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ Bu ders, afetlerde sağlık hizmetlerinin organizasyonunu, yönetimini ve etkin bir şekilde sunulmasını ele alır. Acil durum tıbbi müdahalelerin planlanması, koordinasyonu ve uygulanmasını içerir.

 9. AFET RİSK AZALTMA POLİTİKALARI Bu ders, afet risklerinin azaltılması için politika oluşturma sürecini inceler. Afet risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılması için stratejileri ve politika araçlarını ele alır.

 10. ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PLANLARI Bu ders, afetlere hazırlık amacıyla acil durum ve afet yönetim planlarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesini ele alır. Planlama süreci, kaynakların tahsisi ve koordinasyonu gibi konuları inceler.

Tüm Bölümleri ve Meslekleri İnceleyin!

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü TYT ile öğrenci alan meslekler arasında olmak beraber öğrenim süresi 2 yıldır. Bu bölümü tamamlamak için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre 120 AKTS'yi doldurmaları gerekmektedir. Üniversite veya bölüm tercihi yaparken en iyi TYT bölümleri listesi yapmayı da unutmayın.

KPSS atamalarını incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Mezunları Nerede Çalışır?

Acil durum ve afet yönetimi mezunları, çeşitli sektörlerde afet risklerini analiz etmek, hazırlık planları geliştirmek ve afet durumlarında koordinasyon sağlamak gibi önemli görevleri üstlenebilirler.

 1. Kamu Kuruluşları ve Hükümet Birimleri:

  • Acil durum ve afet yönetimi mezunları, belediyeler, valilikler, ve ilgili kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Bu kurumlarda afet risklerini analiz etmek, hazırlık planları geliştirmek ve afet durumlarında koordinasyon sağlamak gibi görevler üstlenebilirler.
 2. Uluslararası Yardım Kuruluşları ve STK'lar:

  • Uluslararası yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları, dünya genelinde afet ve kriz bölgelerine yardım sağlar. Acil durum ve afet yönetimi mezunları, bu kuruluşlarda saha operasyonlarını yönetme, yardım lojistiği planlama ve afet sonrası rehabilitasyon çalışmalarına katılma gibi görevlerde bulunabilirler.
 3. Özel Sektör Firmaları:

  • Özel sektördeki birçok firma, afet riski yönetimi ve kriz durumlarına hazırlık konularında danışmanlık hizmeti alır. Acil durum ve afet yönetimi mezunları, bu firmalarda danışmanlık, eğitim ve planlama hizmetleri sunabilirler.
 4. Sağlık Kuruluşları ve Acil Servisler:

  • Hastaneler, sağlık kuruluşları ve acil servisler, afet durumlarında önemli bir rol oynar. Acil durum ve afet yönetimi mezunları, sağlık kuruluşlarında afet planlarının geliştirilmesi, kriz iletişimi ve sağlık hizmetlerinin koordinasyonu gibi görevlerde çalışabilirler.
 5. Eğitim ve Araştırma Kuruluşları:

  • Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumları, afet risk yönetimi ve kriz yönetimi konularında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunurlar. Acil durum ve afet yönetimi mezunları, bu kuruluşlarda akademik araştırmalara katılabilir veya eğitim programları geliştirebilirler.
 6. Özel Güvenlik Şirketleri:

  • Özel güvenlik şirketleri, afet ve kriz durumlarında güvenlik hizmetleri sağlarlar. Acil durum ve afet yönetimi mezunları, bu şirketlerde risk analizi yapma, kriz iletişimi ve saha operasyonlarında görev alma gibi roller üstlenebilirler.
İçeriği Paylaş